Deal News Online

undefined

Στο "Οικονομικών" οι μεγαλύτερες αμοιβές Προτεινόμενο

Δεκάδες ειδικά επιδόματα παίρνουν το δρόμο του... ιστορικού αρχείου για δεκάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με την έκθεση της ειδικής ανεξάρτητης επιτροπής που συνέστησαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, για το νέο ενιαίο μισθολόγιο.

 

Η έκθεση εστάλη ήδη στην ΑΔΕΔΥ, καθώς θα αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις για το νέο ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο, προκειμένου να μισθοδοτηθούν 768.000 δημόσιοι υπάλληλοι από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

 

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι μεγαλύτερες αμοιβές - από πλευράς τακτικών προβλεπόμενων αμοιβών, δηλαδή βασικός μισθός, κίνητρο απόδοσης και επιδόματα- δίδονται στο υπουργείο Οικονομικών και ακολουθούν το υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Η αμοιβή ενός νεοδιόριστου στο υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται γύρω στο 40% πάνω από τα μέσο όρο των υπουργείων και για έναν με 33 χρόνια υπηρεσίας στο 55-64% πάνω από το μέσο όρο.

 

Στα άλλα δύο υπουργεία, δηλαδή το Εσωτερικών και Δικαιοσύνης οι αμοιβές υπερβαίνουν το 8-12% και 7-14% αντίστοιχα από την κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) μέχρι την κατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) για τους νεοδιορισμένους.

 

Οι χαμηλότερες αμοιβές, σε σχέση με τα υπόλοιπα υπουργεία, δίδονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το πολιτικό προσωπικό, κατά 20%, στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά 15% και στο υπουργείο Παιδείας κατά 19%, από το μέσο όρο.

 

Επίσης, όπως σημειώνεται το 50% των υπαλλήλων λαμβάνει το ποσό των 1.639 ευρώ, ενώ μόλις το 0,4% πληρώνεται με ποσό 5.856 ευρώ.

 

Τονίζεται δε ότι η μισθολογική δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού το 2010 μειώθηκε κατά 11% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και πως η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση των επιδομάτων στο δημόσιο και δευτερευόντως στη μείωση της απασχόλησης, δηλαδή της αποχώρησης 53.000 υπαλλήλων.

 

Στην έκθεση, επιπλέον, γίνεται αναλυτική αποτύπωση του αριθμού εργαζομένων ανά τομέα του δημοσίου, θα αναλύονται οι μισθολογικές διαφορές και θα προτείνεται η ανακατανομή του προσωπικού στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να γίνουν οι μετατάξεις και οι μετακινήσεις που θα ενισχύσουν τις υποστελεχομένες υπηρεσίες.

 

Όπως αναφέρουν, σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των υφιστάμενων στοιχείων αναφορικά με τη δυναμική της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, τη διάρθρωση των αμοιβών, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών άλλων χωρών ως προς το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα, ενώ σημειώνεται ότι η έκθεση αποτελεί προσχέδιο και πως θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση της επεξεργασίας δεδομένων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών από τη μισθοδοσία του Μαρτίου 2011, τα οποία θα καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της Κεντρικής Διοίκησης.

 

Η έρευνα παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο αμοιβών στο Δημόσιο, επικεντρώνεται στην μακροοικονομική ανάλυση της απασχόλησης και των αποδοχών στο δημόσιο τομέα χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα μισθοδοσίας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και κάνει σύγκριση με τις δαπάνες και τα μισθολογικά συστήματα άλλων χωρών. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση της δυναμικής της απασχόλησης στο Δημόσιο, καθώς και των εκτιμήσεων της μισθολογικής δαπάνης για την περίοδο 2011 - 2013.

 

Ανάγκη για εξορθολογισμό


Πέρα από την άναρχη και ρουσφετολογική πολιτική των επιδομάτων, που κυριάρχησαν τις προηγούμενες δεκαετίες στο κράτος, το προσχέδιο της μελέτης για την μισθολογική κατάσταση στο δημόσιο τομέα, αναδεικνύει την ανάγκη για εξορθολογισμό σε τομείς όπως η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και διαχείρισης, εξοικονόμησης πόρων.

 

Όπως τονίζεται στη μελέτη, «το μέγεθος της απασχόλησης στο δημόσιο στην Ελλάδα συμβαδίζει με το αντίστοιχο των αναπτυγμένων οικονομικά χωρών και ιδίως της ΕΕ», αλλά το πρόβλημα «εντοπίζεται από την αποτελεσματικότητα ή την επιλεχθείσα πολιτική εμπλοκής του κράτους στην οικονομική ζωή».

 

Σημειώνεται δε ότι «η απασχόληση στο δημόσιο τομέα επηρεάζει τα επίπεδα μισθών και των συνθηκών εργασίας, ενώ σε ορισμένους κλάδους (πχ εκπαίδευση, επαγγέλματα υγείας κλπ) διαμορφώνει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση εργασίας». Και προστίθεται ότι «οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε θέματα ηθικής υπόστασης και διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τη νομιμότητα και την ηθική ακεραιότητα μιας κοινωνίας».

 

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στη μελέτη, το μισθολόγιο χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια και θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις τάσεις της αγοράς (δηλαδή του ιδιωτικού τομέα, το οποίο είναι χαμηλότερο). Στις παθογένειες του μισθολογίου περιλαμβάνεται η εξομοίωση από μισθολογικής άποψης των υπαλλήλων με οριακή απόδοση και αυτούς με άριστη απόδοση και ως εκ τούτου να ενισχύεται η αδιαφορία αλλά και να λειτουργεί ως αντικίνητρο παραγωγικότητας.

 

Όσον αφορά στα επιδόματα κάνει λόγο για περίπλοκο και κατακερματισμένο σύστημα προαναγγέλλοντας κατάργηση για αρκετά από αυτά που αναφέρεται ότι «δεν συνάδουν με τις νέες εξελίξεις στην αγορά εργασίας».

 

Τονίζεται ότι η επιδοματική πολιτική αναπτύχθηκε χωρίς σύστημα και στρατηγική με διάθεση «ρουσφετολογίας» για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες εργαζομένων. Όσον αφορά στην απασχόληση του προσωπικού στο Δημόσιο, το διάστημα 2006-2009 αυξήθηκε 3,7% για να μειωθεί 3,8% το 2010.

 

Ακόμη επισημαίνεται ότι το ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 4,5% το 2010, έναντι 2% το 2009 και το 2011 η συνέχεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής θα έχει ως συνέπεια τη διατήρηση αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης, ο οποίος εκτιμάται αυτή τη στιγμή στο 3%.

 

«Η υποχώρηση του ΑΕΠ το 2010, προστίθεται, αντανακλά κατά κύριο λόγο τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και δευτερευόντως της δημόσιας κατανάλωσης κατά το 2010. Η τελευταία συνδέεται με την περικοπή των αμοιβών στο δημόσιο τομέα (τακτικών επιδομάτων, επιδομάτων αδείας, δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων) τον περιορισμό των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, στις περικοπές συντάξεων, στον περιορισμό των εισοδημάτων από άλλες πηγές, από την αύξηση της φορολογίας (άμεσης και έμμεσης) τη μείωση του αριθμού απασχολούμενων κλπ.»

 

Σημειώνεται δε ότι παρά τις συνθήκες υποχώρησης της ζήτησης το 2010 ενισχύθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία (5,2% έναντι 2,6% το 2009), ενώ για τους επόμενους μήνες εκτιμάται ότι θα μειωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

 

Διαβάστε επίσης: Τελική ευθεία για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο


protoselida

Media

Ο Τύπος είναι ενιαίος!

Ο Τύπος είναι ενιαίος!

ε εξέλιξη βρίσκεται η καμπάνια με τίτλο: «Ας μην αφήσουμε έναν ιό να σκοτώσει τον Τύπο....

Secret Money

H EPEYNA EΛEIΠE...

H EPEYNA EΛEIΠE...

Tο αν και κατά πόσο τα «βαρυφορτωμένα» με προβλήματα και χρέη EΛTA χρειάζονται «έρευνα αγοράς»...

Υγεία & Διατροφή

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης βιοκτόνων

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης βιοκτόνων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των βιοκτόνων «Total Care αντισηπτικό...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.