"Πέφτει κατηγορία" η Ελλάδα στο θέμα των μισθών

Σύµφωνα µε την έκθεση, σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε. οι Έλληνες εργαζόµενοι έχουν από τις χαµηλότερες αποδοχές, όταν οι επιχειρήσεις στη χώρα µας διατηρούν από τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους µεταξύ των χωρών-µελών της Ε.Ε.

 

Ο επιχειρηµατικός τοµέας – όπως προκύπτει από την έκθεση – δεν θυσίασε την υψηλή κερδοφορία του για να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η οποία αντίθετα επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ανατίµησης του ενιαίου νοµίσµατος.

 

Πρόκειται για τα συµπεράσµατα µεγάλης επιστηµονικής µελέτης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (Ηλίας Ιωακείµογλου) µε θέµα «Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2009.

 

Οπως σηµειώνει στον πρόλογο της µελέτης ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, από την ανάλυση προκύπτει ότι τόσο οι µεταβολές στο µέσο περιθώριο κέρδους όσο και οι µεταβολές του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος δεν επηρέασαν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα κατά την περίοδο 1995-2009, διότι αθροιστικά µεταβλήθηκαν µε ρυθµούς ανάλογους προς τους αντίστοιχους στις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες.

 

Η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας, όπως συµπληρώνει ο κ. Παναγόπουλος, οφείλεταιστην ονοµαστική συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ. Σύµφωνα µε τη µελέτη: Τόσο οι µεταβολές στο µέσοπεριθώριο κέρδους, όσο και οι µεταβολές του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος δεν επηρέασαν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα τιµής κατά την περίοδο 1995-2009, διότι αθροιστικά µεταβλήθηκαν µε ρυθµούς ανάλογους προς τους αντίστοιχους στις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες.

 

Το πραγµατικό ετήσιοκόστος εργασίας στην Ελλάδα παρουσίασε κατά την περίοδο 1995-2009 µεγάλες αυξήσεις. Αυτό έχει µικρύνειτην απόσταση έναντι των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εντούτοις, το πραγµατικό ετήσιο κόστος εργασίας στην Ελλάδα παρέµενε το 2009 σηµαντικά χαµηλότερο από το αντίστοιχο στις πιο προηγµένες ευρωπαϊκές χώρες: περίπου κατά 35% έναντι των µικρών χωρών της Βόρειας Ευρώπης, 25% έναντι της Γαλλίας και της Βρετανίας, περίπου 20% έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας.

 

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου 1995-2009, τοµέσο περιθώριο κέρδους της ελληνικής οικονοµίας (40%) ήταν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 18 πιο προηγµένων χωρών, µε εξαίρεση την Ιρλανδία.

 

Ακόµη και το 2010, παράτην κάµψη του µέσου περιθωρίου (-5%) εξαιτίας της κρίσης, οι επιχειρήσεις της Ελλάδας διατηρούν τα υψηλότερα περιθώρια µαζί µε την Ιρλανδία, τη Γερµανία και την Ισπανία. Εναντι των 35 κυριότερων ανταγωνιστριών χωρών τα περιθώρια κέρδους στην Ελλάδα µειώθηκαν ελαφρώς (µείωση της τάξεως του 5%).

 

Εντούτοις, η µείωση αυτή στο µέσο περιθώριο κέρδους ήταν µικρή (5%) και είχε ως σηµείο εκκίνησης το πολύ υψηλό επίπεδο του 40%, ενώ στις άλλες χώρες το αντίστοιχο περιθώριο κυµαίνεται µεταξύ 10% και 35% (και είναι µικρότερο του 30% στις περισσότερες περιπτώσεις).

 

Ενώ οι αποδοχές στην Ελλάδα, υπολογισµένες σε εθνικά νοµίσµατα, αυξήθηκαν κατά 12,5% περισσότερο από ό,τι οι αποδοχές στις ανταγωνίστριες χώρες, παρουσίασαν εκρηκτική αύξηση (30%) όταν τις υπολογίζουµε σε δολάρια.


protoselida

World Business

H Walmart μηνύει την Tesla

H Walmart μηνύει την Tesla

Η Walmart μηνύει την Τesla, καθώς όπως υποστηρίζει τα ηλιακά πάνελ της δεύτερης προκάλεσαν πυρκαγιές...

Secret Money

«Συνωστισμός» για τις AΠE

«Συνωστισμός» για τις AΠE

Mια ολόκληρη στοίβα με αιτήσεις για νέα έργα AΠE έχει συσσωρευτεί στη PAE, κάτι που...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.