Επιχειρήσεις

Πλαίσιο: Μείωση κερδών και διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ

Μείωση κερδών και πωλήσεων παρουσίασε το 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος η εταιρεία Πλαίσιο Computers.

 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα Κέρδη Μετά Φόρων, μη λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη εισφορά, υποχώρησαν κατά 35,1% στα 3,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 8,1% και διαμορφώθηκαν στα 358,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και αποδεικνύοντας έτσι την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία.

 

Η χρήση του 2010 για την εταιρεία έκλεισε με ταμείο 24,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο ομολογιακός δανεισμός ήταν 23,1 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός για το κεφάλαιο κίνησης ήταν μηδενικός. Η εξυγίανση του αποθέματος με σημαντική μείωση του κατά 24,7 εκατ. ευρώ, των απαιτήσεων κατά 11,1 εκατ. ευρώ και των υποχρεώσεων κατά 21,6 εκατ. ευρώ εξασφαλίζουν στον Όμιλο την ταμειακή ρευστότητα όχι μόνο για να διαχειριστεί την κρίση, αλλά και για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

Επίσης, με σημαντική μείωση των εξόδων κατά 9,3% (κατά 5,9 εκ. ευρώ) και διατήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, ο Όμιλος πέτυχε κερδοφορία με 5,1 εκατ. ευρώ Κέρδη Προ Φόρων και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,05 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2010 (μικτό ποσό).


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή