Πολιτική

Ενισχύονται οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας

Την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας προωθεί η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από έγγραφο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.

 

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ., κ Αστέριου Ροντούλη σχετικά με τη χρηματοδότηση πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει στη χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων, ενώ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, ολοκληρώθηκε μελέτη εμπειρογνωμοσύνης η οποία αφορά την κατάθεση προτάσεων για τη θεσμοθέτηση κριτηρίων ένταξης, κατάταξης και αξιολόγησης των εθελοντικών οργανώσεων καθώς και της ειδικότερης επιχειρησιακής δράσης τους με τον ορισμό συγκεκριμένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στους εθελοντές πολιτικής προστασίας. "Προς αυτή την κατεύθυνση", σημειώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, "έχουμε θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας".

 

Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Αστέριος Ροντούλης, με την ερώτηση του, έχει επισημάνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια παρά το σημαντικό έργο που επιτελούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμούς, πλημμύρες, κατολισθήσεις, οδικά, θαλάσσια και αεροπορικά ατυχήματα).

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τηρεί Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών, το οποίο περιλαμβάνει, μέχρι σήμερα 240 εθελοντικές οργανώσεις και 40 ειδικευμένους εθελοντές, επισημαίνει ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Αστέριος Ροντούλης.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή