Deal News Online

undefined

Επένδυση 1 δισ. μέχρι το 2013 για ψηφιακή σύγκλιση Προτεινόμενο

Στη διάθεση 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2013, για δράσεις που αφορούν στην ψηφιακή σύγκλιση σκοπεύει να προχωρήσει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τον Υπουργό, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

 

Όπως τόνισε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλισης, στην αγορά ήδη τρέχουν προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ύψους 550 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι μέχρι το 2013 θα δοθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μόνο για φέτος αυτές οι δράσεις θα δημιουργήσουν 19.000 νέες θέσεις εργασίας και για την επόμενη τριετία θα επέλθει αύξηση του ΑΕΠ 11%. Ακόμα σημείωσε ότι στόχος είναι μέχρι το 2013 να υπάρχει κάλυψη όλου του πληθυσμού με ευρυζωνική πρόσβαση.

 

''Με σεβασμό και στο τελευταίο ευρώ των δημόσιων ταμείων, θέλουμε να απευθύνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά. Το υπουργείο συνεχίζει κανονικά τη ροή αξιολόγησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Για το 2010 εγκρίναμε σχεδόν ένα δις ευρώ, από εθνικούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα έργα'' είπε ο υπουργός.

 

Ένα δις ευρώ και επιπλέον, εκτιμάται ότι θα εγκριθεί από το υπουργείο και για το 2011, ''παρά τη δύσκολη συγκυρία και τη στενότητα πόρων που υπάρχει'' είπε ο υπουργός και συμπλήρωσε ότι ''μέχρι το πρώτο μισό του έτους θα έχουμε αξιολογήσει το σύνολο των σχεδίων που υποβλήθηκαν με το παλαιό καθεστώς''.

 

Μέσα στους επομένους δύο μήνες θα εκταμιευτούν 400 εκ. ευρώ για 211 επενδυτικά σχέδια, που θα δημιουργήσουν 1.206 θέσεις εργασίας. Με υπουργική απόφαση εγκρίθηκε, ποσό 142,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Φεβρουάριο του 2011, για 120 επενδυτικά σχέδια.

 

Σε ό,τι αφορά στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, το ΕΠΑΝ ΙΙ, ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για ενεργές και σχεδιαζόμενες ενέργειες, φτάνει τα 3 και πλέον δις ευρώ, οι δαπάνες ξεπερνούν το 1 δις ευρώ, ενώ για το 2011 έχουν εγκριθεί δαπάνες περίπου 430 εκ. Ευρώ. Ενδεικτικά προγράμματα που τρέχουν, είναι:

 

Πράσινος Τουρισμός, 30 εκ: βρίσκεται ήδη στην αγορά

 

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων, 30 εκ., βρίσκεται ήδη στην αγορά.

 

Πρόγραμμα στήριξης ΜΜΕ προϋπολογισμού 150 εκ, βρίσκεται ήδη στην αγορά με απορρόφηση 10 εκ το μήνα

 

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες προϋπολογισμού 200εκ. Η ροή της χρηματοδότησης θα αρχίσει στις 24 Απριλίου.

 

Γυναικεία-Νεανική Επιχειρηματικότητα προϋπολογισμού 100 εκ. Εκτελείται από τον ΕΟΜΜΕΧ. Βρίσκεται ήδη στην αγορά και θα απορροφήσει τελικά μέχρι τέλος του χρόνου 70 εκ.

 

Digi-Retail από την Ψηφιακή Σύγκλιση, 100 εκ., που βρίσκεται ήδη στην αγορά.

 

Ψηφιακή Σύγκλιση - εργαλείο ανάπτυξης

 

Βασικό εργαλείο για την επανεκκίνηση της οικονομίας είναι η νέα ψηφιακή στρατηγική. ''Ατμομηχανή αυτής της νέας στρατηγικής είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», το οποίο στην ουσία μεταμορφώνεται και συνδέεται οριζόντια με τις πολιτικές προτεραιότητες του συνολικού αναπτυξιακού μας σχεδιασμού'' είπε ο υπουργός σημειώνοντας ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνεισφέρουν κατά 50% στην οικονομική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Συγκεκριμένα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οφείλεται η μισή αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα.

 

Στην Ελλάδα, συνέχισε ο υπουργός, τα τελευταία χρόνια οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη. Πάνω από 26.000 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας με την πλειονότητα αυτών να έχει ιδρυθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ και η σχετική απασχόληση παρουσιάζει σημαντική αύξηση.

 

''Μέχρι σήμερα η Ψηφιακή Σύγκλιση αποτελούσε, χωρίς αμφιβολία, ένα σημαντικό αλλά παντελώς αναξιοποίητο εργαλείο, που μια σειρά από αστοχίες και λάθη του παρελθόντος, είχαν ως αποτέλεσμα το Πρόγραμμα να παρουσιάζει σχεδόν μηδαμινή απορρόφηση, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση.

 

Πιο συγκεκριμένα, παραλάβαμε το Πρόγραμμα στο 0,34% και μέσα σ' ένα μόλις χρόνο το πήγαμε στο 10,7%. Παραλάβαμε ένα πρόγραμμα με ενταγμένα δημόσια έργα, τα οποία είχαν υπερκοστολογηθεί και δεν είχαν καμία αναπτυξιακή στόχευση. Χωρίς δηλαδή να παράγουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες και προστιθέμενη αξία για την οικονομία μας.

 

Αυτή η λογική οδήγησε σε «portals» και ιστοσελίδες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε..

 

Όσον αφορά τις ενισχύσεις στον ιδιωτικό τομέα, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, οι πληρωμές ήταν μηδενικές. Η κατάσταση αυτή έπρεπε να αλλάξει. Και έπρεπε να αλλάξει ριζικά τόνισε ο υπουργός.

 

Αλλάζουν οι όροι


Πλέον, προκηρύσσονται στοχευμένες προσκλήσεις ανά τομέα πολιτικής, χρησιμοποιούνται πρότυπα στις διαδικασίες με το Νέο Πρότυπο Τεύχους Προκήρυξης, τα έργα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό και έχουν εξορθολογισμένους προϋπολογισμούς. Παράλληλα, για πρώτη φορά εισάγονται χρονοδιαγράμματα, τα οποία και παρακολουθούνται συστηματικά, ώστε να απεντάσσονται έργα τα οποία «λιμνάζουν».

 

Ακόμα, η Ψηφιακή Σύγκλιση μετατρέπεται από απλό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, σε βασικό εργαλείο ανάπτυξης, αφού υποστηρίζει πλέον σημαντικές προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδίου, όπως είπε ο γενικός γραμματέας κ. Μαρκόπουλος που στη συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά τα προγράμματα.

 

Ψηφιακή Ελλάδα

 

Συγκεκριμένα από σήμερα και μέχρι το 2013 διατίθεται στην αγορά, μέσω της ψηφιακής σύγκλισης, περίπου 1 δις ευρώ:

 

300 εκ ευρώ υποδομές,

 

400 εκ ευρώ δημόσια έργα,

 

300 εκ ευρώ επιχειρηματικότητα (κρατικές ενισχύσεις)

 

Εντός του 2011 επιδιώκεται αύξηση απορρόφησης κατά 250 εκ ευρώ στο πρόγραμμα, και επιπλέον διαθέσιμα 300 εκ ευρώ στην αγορά από προγράμματα του JEREMIE.

 

Η στρατηγική, βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

 

1. Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

2. Δημόσια Διοίκηση - Δημόσια Έργα ΤΠΕ

 

3. Κρατικές Ενισχύσεις

 

4. Νεανική & Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα

 

Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

Αξιοποιούνται οι εγκατεστημένες υποδομές των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN) σε 72 πόλεις της περιφέρειας και καθίσταται η περιφέρεια περισσότερο ελκυστική σε υποδομές ΤΠΕ με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

 

Στόχος, είναι μέσα από νέες επενδύσεις περίπου 100 εκ. ευρώ, τα επόμενα 3 χρόνια να επιτευχθεί η αξιοποίηση και ανάπτυξη των υποδομών των MAN στις πόλεις αυτές .

 

Επιδίωξη είναι το 20% των νοικοκυριών στις πόλεις αυτές (100.000 περίπου) να απολαμβάνουν γρήγορη και ποιοτική ευρυζωνική πρόσβαση (Οπτική Ίνα στο Σπίτι - Fiber to the Home - FttH)

 

Παράλληλα στόχος είναι, η χώρα μας να συμβαδίσει με την υπόλοιπη Ευρώπη ώστε μέχρι το 2013 να υπάρχει κάλυψη όλου του πληθυσμού με ευρυζωνική πρόσβαση.

 

Ήδη ''τρέχει'' η διαβούλευση για την χαρτογράφηση και τον καθορισμό όλων αυτών των περιοχών, έτσι ώστε στα τέλη του 2011 να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Οι απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές αφορούν έναν πληθυσμό που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 850.000 κατοίκους.

 

Ενεργοποιείται ακόμη άμεσα η λειτουργία των περίπου 400 σημείων ασύρματης πρόσβασης και δρομολογείται η κεντρική και πολυγλωσσική προβολή των σημείων αυτών, έτσι ώστε όλα τα εγκατεστημένα hotspots να είναι διαθέσιμα το καλοκαίρι, προσφέροντας δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

 

Δημόσια Διοίκηση - Δημόσια Έργα ΤΠΕ

 

Σε ότι αφορά στη δημόσια διοίκηση προωθείται η Ενιαία Αρχή Πληρωμής, το ELENXIS και το TAXIS για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Το Σύζευξις ΙΙ για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών, οι ηλεκτρονικές προμήθειες δημοσίου για την εδραίωση της διαφάνειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ακόμη, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, την τηλεματική ΟΑΣΑ (έργα ΣΔΙΤ), την Ψηφιακή Δικαιοσύνη, το Κτηματολόγιο και το Ψηφιακό Σχολείο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Κρατικές Ενισχύσεις

 


Προωθούνται και οι δράσεις των Κρατικών Ενισχύσεων με το σχεδιασμό 2 αλληλο - συμπληρωματικών αξόνων ενισχύσεων:

 

Ενίσχυση της Προσφοράς (ICT for Growth) με προϋπολογισμό 120 εκ ευρώ για ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων & επιχειρήσεων ΤΠΕ.

 

Ενίσχυση της Ζήτησης (ICT for Market) με προϋπολογισμό 180 εκ ευρώ για ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στην επιχειρηματική αγορά.

 

Σημειώνεται ότι πλέον, η υλοποίηση δράσεων θα γίνεται σε κύκλους και σε στάδια, ενώ θα υπάρχει επιβράβευση της εφαρμογής της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα από την ίδρυση έως την ωρίμανση.

 

Παράλληλα, αξιοποιούνται εργαλεία για άμεση ρευστότητα (τεχνολογικό κουπόνι), ενώ προωθείται η ενίσχυση έντασης εργασίας με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας σε Έρευνα και Ανάπτυξη.

 

Εξωστρέφεια

 

Επιπλέον σχεδιάζεται να ενταχθεί στην ψηφιακή στρατηγική η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας με μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα καινοτομική ακόμα και για τα παγκόσμια δεδομένα, αφού όπως σημείωσε ο υπουργός, μόνο 3 χώρες μέχρι στιγμής έχουν κάνει κάτι ανάλογο. Η Σουηδία, η Σιγκαπούρη και η Ολλανδία.

 

Πρόκειται για το παράθυρο πληροφορικής για την Εξωστρέφεια (Single Window for exports) το οποίο θα αποτελεί ένα ενοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα μιας στάσης για τις εξαγωγές. Στόχος είναι η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και διοικητικού φόρτου με απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών.

 

Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται ότι θα ενισχυθεί η ασφάλεια και η διαφάνεια, αλλά και η διασφάλιση ορθής απόδοσης εσόδων. Στην ουσία η πρωτοβουλία αυτή υπολογίζεται ότι θα αποτελέσει την ομπρέλα πολλών ψηφιακών πρωτοβουλιών, όπως το ΓΕΜΗ, το ηλεκτρονικό τελωνείο, η ηλεκτρονική φορτωτική κ.α.

 

Τέλος προωθείται η ψηφιακή ενίσχυση φορέων εξωστρέφειας, όπως των συνδέσμων εξαγωγέων και των διμερών επιμελητηρίων.

 

''Σε πείσμα όσων καταστροφολογούν, υπάρχουν ιστορίες, φωτεινά παραδείγματα, που δείχνουν ότι η νέα γενιά μπορεί να ηγηθεί, μπορεί να παράγει θαύματα, μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής της νέας οικονομίας.

 

Πριν από λίγες ημέρες, με επισκέφθηκαν στο γραφείο μου δύο νέοι που επένδυσαν τις σπουδές τους στην έρευνα και στην καινοτομία. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο προϊόν, που ενσωματώνει τις αξίες της κοινωνικής προσφοράς. Είναι δύο νέοι, ο Νίκος Οικονόμου και ο Μάνος Αθηναίος που αναζητούν βοήθεια, κεφάλαιο, επενδυτές να τους ενισχύσουν'' είπε ο υπουργός και οι εκπρόσωποι της εταιρείας MOVINNO αναφέρθηκαν στη δραστηριότητα της εταιρείας τους που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με ειδικές ανάγκες.


protoselida

World Business

O Rembrandt γίνεται το νέο hot trend της αγοράς

O Rembrandt γίνεται το νέο hot trend της…

O Ολλανδός ζωγράφος και ο Banksy οδήγησαν τη δημοπρασία του Sotheby’s στα 192,7 εκατ. δολάρια

Αθλητικά

Κάτι… τρέχει στη Σκύρο: To Skyros Run 2020 επιστρέφει

Κάτι… τρέχει στη Σκύρο: To Skyros Run 2020…

Στο επίκεντρο του δρομικού ενδιαφέροντος βρίσκεται τo Skyros Run 2020 που διοργανώνεται από τον Δημο...

Τεχνολογία

Facebook και Microsoft vs Apple

Facebook και Microsoft vs Apple

Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς της Wall Street, με τη Microsoft και το...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.