Επιχειρήσεις

Σε αγορά 850 ιδίων μετοχών προχώρησε η FHL Κυριακίδης

Η FHL Κυριακίδης προχώρησε σε αγορά 850 ιδίων μετοχών στις 10/3, με μέση τιμή κτήσης 0,55 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 473,65 ευρώ.

 

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε εκτέλεση της από 20/12/2010 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή