Ειδήσεις - Ελλάδα

Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση της αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ για την πρόσκληση 21.1 στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". Το αποτέλεσμα ήταν η έγκριση 79 έργων για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (Πανεπιστήμια/ΤΕΙ), συνολικού προϋπολογισμού 35.556.500,00 €. Τα έργα αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

" Σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης πολιτών στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και

 

" Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ανοιχτής Πρόσβασης

 

οι οποίες έχουν ως στόχο την υλοποίηση ενός ακόμα σημαντικού βήματος για την μετάβαση στο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο.

 

Η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μέσω των Ειδικών Γραμματειών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Σχεδιασμού, υπήρξε υποδειγματική, καθώς είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτατη οργάνωση μιας τόσο επιτυχημένης, όσο και αναγκαίας παρέμβασης στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή