Αγορές

Μετοχές της Aegean αγόρασε η Autohellas

Μετοχές της Aegean Airlines αγόρασε στις 15 και 16/3 η Autohellas ΑΤΕΕ, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προέβη την 15/03/2011 και την 16/03/2011 σε αγορά 5.000 και 13.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 9.739 ευρώ και 25.350 ευρώ, αντίστοιχα.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή