Οικονομία

Επιδότηση εισφορών από ΟΑΕΔ Προτεινόμενο

Οι εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα διατήρησης για 18 μήνες των θέσεων εργασίας θα έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν μικρότερες εισφορές κατά 75% στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ύστερα από την τροποποίηση που έκανε ο ΟΑΕΔ, στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί εργοδότης που απασχολεί ακόμη και 1 εργαζόμενο.

 

Η επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς για μισθό 1.300 ευρώ φτάνει τα 273,59 ευρώ (αντί εισφοράς 364,78 ευρώ, ο εργοδότης καταβάλλει 91,19 ευρώ σύμφωνα με το παράδειγμα) ενώ γίνεται και στα δώρα και στο επίδομα αδείας.

 

Προϋπόθεση είναι να διατηρηθεί η θέση εργασίας για 18 μήνες (12 μήνες με επιδότηση + 6 μήνες χωρίς επιδότηση). Στις επιχειρήσεις με πάνω από 50 άτομα μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδότησης των εισφορών έως 30 εργαζόμενοι.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή