Αγορές

Ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας ειδικού διαπραγματευτή το ΧΑΑ

Την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή χρηματιστηριακών εταιρειών, ενέκρινε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.

 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑ, η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε:

 

την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε." και "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E." και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011.

 

την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων "ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε." και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ".

 

την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ALPHA ETF FTSE 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. "ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ".

 

την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.".


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή