Deal News Online

undefined

Αρνητικά οικονομικά μεγέθη εισηγμένων στο ΧΑA Προτεινόμενο

Ιδιαίτερα αρνητικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το τελευταίο τρίμηνο του 2010 για τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών, που ήρθε να ολοκληρώσει την εικόνα μια ήδη πολύ κακής χρονιάς και οδήγησε σε πρωτοφανείς ετήσιες ζημιές ύψους 3,3 δισ. ευρώ για το σύνολο των εισηγμένων, όπως επισημαίνει η Attica Bank σε σχετική ανάλυση.

 

Βάσει των στοιχείων που επεξεργάστηκε η Διεύθυνση Κεφαλαιαγορών και Επενδυτικής Τραπεζικής της Attica Bank, αρνητικό ρεκόρ σημειώθηκε και στον αριθμό των ζημιογόνων εταιρειών με 157 από τις 255 εισηγμένες στην κύρια αγορά του ΧΑ που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις να εμφανίζουν ζημιές (ποσοστό 61,6%) και μόλις 98 (ποσοστό 38,4%) να καταγράφουν κέρδη.

 

Τα συνολικά κέρδη των 98 κερδοφόρων εταιρειών ανέρχονται σε 3,7 δισ. ευρώ ενώ το ύψος των συνολικών ζημιών για τις 157 ζημιογόνες ξεπερνά ελαφρά τα 7 δισ. ευρώ. Το σύνολο σχεδόν των ζημιών θα μπορούσε να χρεωθεί σε δύο εταιρείες (MIG και ALAPIS) που εμφάνισαν τεράστιες ζημιές συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ.

 

Όμως ακόμα και αν αυτός ο παράγοντας ληφθεί υπόψη η συνολική αρνητική εικόνα με πάνω από 6 στις 10 εισηγμένες να καταγράφουν ζημιές το 2010 δεν αλλάζει. Ο συνολικός τζίρος των εισηγμένων εμφανίζει αύξηση 2,45 % σε σχέση με το 2009 έχοντας όμως σαφέστατα επηρεαστεί από την αύξηση των φόρων που ενσωματώθηκαν στις τιμές των προϊόντων και των ειδικών φόρων στα καύσιμα που οδήγησαν σε μεγάλες ανατιμήσεις.

 

Οι εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης ήταν οι μόνες που εμφανίστηκαν σχετικά ανθεκτικές μέσα σε ένα δυσμενέστατο οικονομικό περιβάλλον που θα εμφάνιζαν 2,2 δισ. ευρώ κέρδη εξαιρώντας τις MIG και ALAPIS (ζημιές 700 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των 2 προαναφερθέντων εταιρειών).

 

Παραδοσιακά η μεγάλη κεφαλαιοποίηση σημείωνε τα καλύτερα αποτελέσματα και γίνεται άμεσα αντιληπτό το πόσο αρνητική ήταν η χρήση του 2010 και για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 οι εταιρείες της κατηγορίας αυτής σημείωσαν συνολικά κέρδη 4,7 δισ. ευρώ.

 

Βασικότεροι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων για το 2010 ήταν η αύξηση του κόστους χρήματος, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η παγκόσμια κρίση και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Η μείωση της ζήτησης και η έντονα αρνητική ψυχολογία σχετικά με την μελλοντική πορεία τόσο της οικονομίας όσο και της αγοραστικής δυνατότητας του κάθε νοικοκυριού που δημιούργησε η ένταξη της χώρας στο ΔΝΤ και η εφαρμογή των μέτρων του «μνημονίου», οδήγησαν σε συνδυασμό με τον μεγάλο περιορισμό των δημοσίων επενδύσεων σε ζημιογόνα αποτελέσματα τις περισσότερες εταιρείες και σε σημαντικές απομειώσεις συμμετοχών για πολλές ακόμα.

 

Ακόμα το αρνητικό συνολικό οικονομικό περιβάλλον οδήγησε τους τραπεζικούς ομίλους σε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς δανειακές απαιτήσεις. Δεν πρέπει ακόμα να διαφύγει της προσοχής μας η προσπάθεια περιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος εκ μέρους των εταιρειών που οδήγησε σε απομειώσεις αξίας παγίων και ακινήτων.

 

Στον αντίποδα ως μόνο θετικό γεγονός θα μπορούσε να καταγραφεί η θετική συγκυρία των τιμών στα πετρελαιοειδή και τα μέταλλα που λόγω και της ύπαρξης σχετικά υψηλών αποθεμάτων στους συγκεκριμένους κλάδους βελτίωσε σημαντικά τα αντίστοιχα περιθώρια κέρδους.

 

Στις εταιρείες που ξεχώρισαν για τις θετικές επιδόσεις τους σε μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία αξίζει να αναφέρουμε τις ΜΕΤΚΑ, Μυτιληναίος, S & B Ορυκτά, ΟΛΘ, Frigoglass, ΕΛΒΑΛ (με επιστροφή στην κερδοφορία) και ΕΥΔΑΠ από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενώ από τους «μικρούς» διακρίθηκαν για τις καλές τους επιδόσεις κυρίως οι Καρέλιας, Cyclon, Καραμολέγκος, Καράτζης, MERMEREN, Eurodrip και οι επιστρέφοντες στην κερδοφορία Βογιατζόγλου, Ελληνικά Καλώδια και Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες. Ως αρνητικοί πρωταγωνιστές ξεχώρισανωρίζαμε μεταξύ άλλων τις MIG, ALAPIS, Υγεία, Βωβός, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Νηρέας, ΑΝΕΚ και Euromedica.

 

Τράπεζες

 

Το 2010 υπήρξε μια ιδιαιτέρως αρνητική χρονιά για τον τραπεζικό κλάδο καθώς η άλλοτε «ατμομηχανή» της κερδοφορίας των εισηγμένων κατέγραψε συνολικές ζημιές κοντά στα 900 εκ. ευρώ έναντι κερδών σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ το 2009. Κυριότερες αιτίες για την ζημιογόνο χρήση του τραπεζικού κλάδου αποτέλεσαν οι αυξημένες προβλέψεις καθώς και η σημαντική μείωση των εσόδων από τόκους και προμήθειες που οφείλεται στην σχεδόν μηδενική πιστωτική επέκταση. Τα όποια θετικά στοιχεία για τον τραπεζικό κλάδο προήλθαν από τις ξένες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες.

 

Κατασκευές

 

Οι περικοπές των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων που συρρίκνωσαν τον όγκο των κατασκευαστικών έργων, οι καθυστερήσεις στην εξόφληση τιμολογίων του δημοσίου και η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας λόγω πτώσης της ζήτησης για ακίνητα, επηρέασαν αρνητικά των κλάδο οδηγώντας σε σημαντική υποχώρηση του τζίρου κατά 25% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και στην καταγραφή σημαντικών ζημιών ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ σε αντίθεση με κέρδη περίπου 35 εκατ. ευρώ το 2009. Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί πλέον στις αγορές του εξωτερικού μετριάζοντας έτσι τις αρνητικές συνέπειες από την πτώση στην εγχώρια αγορά.

 

Τηλεπικοινωνίες

 

Η συνέχιση της πολιτικής μείωσης των τιμών στην προσπάθεια αύξησης του μεριδίου αγοράς από την πλευρά των εταιρειών του κλάδου, καθώς και οι δυσμενείς συνθήκες ζήτησης εκ μέρους του καταναλωτικού κοινού λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της κακής οικονομικής ψυχολογίας, οδήγησαν τον κλάδο σε περίπου 10% μείωση του κύκλου εργασιών και στην καταγραφή σημαντικών ζημιών έναντι κερδοφορίας στην προηγούμενη χρήση.

 

Διϋλιστήρια

 

Θετική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του κλάδου είχε η αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών και η αύξηση του όγκου των πωλήσεών τους. Οι παραπάνω λόγοι συντέλεσαν στο να αποτελέσει ο κλάδος φωτεινή εξαίρεση μέσα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα και να εμφανίσει σημαντική αύξηση τόσο του τζίρου όσο και της κερδοφορίας του σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

 

Τυχερά Παιχνίδια

 

Πρωταγωνιστής του κλάδου παραμένει ο ΟΠΑΠ , αν και προκαλεί προβληματισμό η μικρή μείωση τόσο του τζίρου όσο και της κερδοφορίας αν συνυπολογιστεί ότι κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν τα Παγκόσμια Κύπελλα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, με συμμετοχή των εθνικών μας ομάδων γεγονός που υπό άλλες συνθήκες θα αναμενόταν να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση τζίρου και κερδοφορίας του Οργανισμού.

 

Μεταλλικά Προϊόντα

 

Ένας από τους κλάδους που ξεχώρισαν θετικά μέσα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα της εξεταζόμενης χρήσης καθώς όλες οι εταιρείες του κλάδου πλην της SPIDER εμφάνισαν αύξηση τζίρου και σημαντική κερδοφορία με πρωτοπόρο την ΜΕΤΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου που υπερδιπλασίασε τα κέρδη της βασιζόμενη κυρίως στην διεθνοποιημένη δραστηριότητά της. Ο χρόνος της εκτέλεσης του τεράστιου ανεκτέλεστου υπολοίπου της ΜΕΤΚΑ θα αποτελέσει σημαντικότατο παράγοντα για την πορεία των μεγεθών της εταιρείας και του κλάδου το επόμενο χρονικό διάστημα.


protoselida

World Business

Χρεοκοπεί  η Αργεντινή;

Χρεοκοπεί η Αργεντινή;

Όταν, το 2001, η Αργεντινή βυθιζόταν σε ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, οι δανειακές της υποχρεώσεις ανέρχονταν σε...

Media

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: " " Μέγα λάθος η καραντίνα" Διαρροή-σοκ από το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας! "

Secret Money

H EPEYNA EΛEIΠE...

H EPEYNA EΛEIΠE...

Tο αν και κατά πόσο τα «βαρυφορτωμένα» με προβλήματα και χρέη EΛTA χρειάζονται «έρευνα αγοράς»...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.