Deal News Online

undefined

Μίχαλος: Καταλύτης της οικονομίας το ΕΣΠΑ

Πολύτιμο εργαλείο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας χαρακτήρισε τα κονδύλια που διατίθενται μέσω του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΒΕΑ με θέμα «ΕΣΠΑ 2014-2020: Νέα Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας».

 

Όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος, οι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί μέσω του νέου ΕΣΠΑ, προφανώς δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών αυτής της προσπάθειας.

 

Μπορούν, όμως, και πρέπει να λειτουργήσουν ως καταλύτης για το μετασχηματισμό και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, πάνω σε υγιέστερες βάσεις.

 

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ επεσήμανε ότι για να μην πάνε χαμένες οι δυνατότητες που προσφέρει το νέο ΕΣΠΑ, χρειάζεται να προχωρήσουν ταυτόχρονα μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές, σε πολλά επίπεδα.

 

«Χρειάζεται σοβαρή διακυβέρνηση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και πολιτικές με αναπτυξιακό πρόσημο, μακριά από ιδεολογικές εμμονές και αγκυλώσεις. Χρειάζεται σχέδιο και αποτελεσματικότητα, για τη στήριξη των υγιών δυνάμεων της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Ο χαιρετισμός του κ. Μίχαλου:

 

«Οι κοινοτικοί πόροι που διατίθενται για την περίοδο 2014-2020 ισοδυναμούν με ένα πολύτιμο εργαλείο, στην προσπάθεια για αναζωογόνηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

 

Όπως έχουμε τονίσει -και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε- η βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης στην ελληνική κοινωνία, είναι η επίτευξη υψηλού και διατηρήσιμου ρυθμού ανάπτυξης.

 

Το βιοτικό επίπεδο των πολιτών δεν θα βελτιωθεί μέσω της αναδιανομής ανύπαρκτων πόρων, αλλά μέσω της δημιουργίας περισσότερου εθνικού πλούτου.

 

Πλούτου που θα παραχθεί με κύριο μοχλό την υγιή, εξωστρεφή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

 

Θα παραχθεί με την ανάπτυξη περισσότερων, ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Θα παραχθεί με την προσέλκυση νέων επενδύσεων και με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας - εξέχουσα θέσει μεταξύ των οποίων έχει βεβαίως και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της.

 

Οι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί μέσω του νέου ΕΣΠΑ, προφανώς δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών αυτής της προσπάθειας. Μπορούν, όμως, και πρέπει να λειτουργήσουν ως καταλύτης για το μετασχηματισμό και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, πάνω σε υγιέστερες βάσεις.

 

Αυτό απαιτεί υψηλή στόχευση και αποτελεσματικότητα, τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού, όσο και στο επίπεδο της υλοποίησης.

 

Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια για αστοχίες και λάθη.

 

Δεν έχουμε την πολυτέλεια για αποσπασματικές δράσεις και χωρίς σχέδιο επιδοτήσεις, ούτε για την ατελείωτη γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα, που χαρακτήρισαν σε μεγάλο βαθμό τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

 

Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είναι ευκολότερη και γρήγορη πρόσβαση σε κεφάλαια, ώστε να χρηματοδοτήσουν καινοτόμες ιδέες, για να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους, για να υλοποιήσουν νέα σχέδια.

 

Η μικρομεσαία και η καινοτόμος επιχειρηματικότητα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της εθνικής προσπάθειας για οικονομική ανάκαμψη και έξοδο από την κρίση.

 

Και στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελούν τον κυριότερο μοχλό ενδυνάμωσης και στήριξης.

 

Ωστόσο, η αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων προϋποθέτει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Γιατί δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση που αποτελεί πρόβλημα για τις επιχειρήσεις.

 

Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα και εμπόδια, που όχι μόνο αποθαρρύνουν τις επενδύσεις, αλλά έχουν φθάσει να απειλούν ακόμα και την ίδια την ύπαρξη χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Πώς θα σχεδιάσει την ανάπτυξή της η μικρομεσαία επιχείρηση, όταν επιβαρύνεται με φόρους που αγγίζουν στο σύνολό τους το 50% των εσόδων της;

 

Πώς θα επενδύσει στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, όταν φορολογείται με συντελεστή 29% ενώ οι αντίστοιχοι συντελεστές σε γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, βρίσκονται στο 10% και 12%;

 

Πώς θα σχεδιάσει την ανάπτυξή της, η μικρομεσαία επιχείρηση σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία, αδιαφάνεια, ασάφεια και αστάθεια;

 

Εδώ και έξι χρόνια σχεδόν η Ελλάδα εφαρμόζει μνημόνια, που προβλέπουν διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Παρ' όλα αυτά, η χώρα εξακολουθεί να υστερεί σε όλες τις κατατάξεις, ως προς τη φιλικότητα προς τις επιχειρήσεις.

 

Υστερεί στην ανταγωνιστικότητα, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στην καινοτομία, την έρευνα και στην ανάπτυξη, στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της εργασίας.

 

Το μόνο πεδίο στο οποίο υπήρξε σοβαρή βελτίωση είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας σύστασης επιχειρήσεων, κυρίως μέσα από την εφαρμογή του ΓΕΜΗ την οποία διεκδίκησε με επιμονή η επιμελητηριακή κοινότητα.

 

Με τις συνθήκες, όμως, που επικρατούν σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, αντί για περισσότερες νέες επιχειρήσεις θα βλέπουμε όλο και περισσότερα λουκέτα.

 

Τα τέσσερα νέα προγράμματα που προκηρύσσονται μέσω του ΕΣΠΑ δημιουργούν σπουδαίες δυνατότητες, σε τομείς όπου πραγματικά υπάρχει και ανάγκη και προοπτική ανάπτυξης.

 

Στην εξωστρέφεια, στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, στον τουρισμό, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

 

Ωστόσο, για να μην πάνε χαμένες αυτές οι δυνατότητες, χρειάζεται να προχωρήσουν ταυτόχρονα μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές, σε πολλά επίπεδα.

 

Χρειάζεται σοβαρή διακυβέρνηση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία.

 

Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και πολιτικές με αναπτυξιακό πρόσημο, μακριά από ιδεολογικές εμμονές και αγκυλώσεις. Χρειάζεται σχέδιο και αποτελεσματικότητα, για τη στήριξη των υγιών δυνάμεων της χώρας.

 

Εμείς, ως Επιμελητηριακή Κοινότητα, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να προτείνουμε και να διεκδικούμε δράσεις για ένα ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον - παράλληλα με την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων της νέας περιόδου. Γιατί μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορούμε να διασφαλίσουμε ουσιαστικό αναπτυξιακό όφελος».


protoselida

Secret Money

ON TIME H «NEA ΣIΔMA»

ON TIME H «NEA ΣIΔMA»

Mε βάση το «χρονοδιάγραμμα» προχωρεί η υπόθεση του deal ΣIΔMA-Mπήτρος, για την απορρόφηση του μεταλλουργικού...

Αθλητικά

«Κρέμασε τα παπούτσια του» ο Ίκερ Κασίγιας

«Κρέμασε τα παπούτσια του» ο Ίκερ Κασίγιας

Ο πρώην τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης και Ισπανίας Iker Casillas αποχώρησε από την ποδοσφαιρική δράση σε ηλικία...

Αυτοκίνητο

Ακόμα πιο προσιτά τα αυτοκίνητα MAZDA

Ακόμα πιο προσιτά τα αυτοκίνητα MAZDA

Πολύ καλά τα νέα για τα αυτοκίνητα της Mazda μετά την εφαρμογή του νέου φορολογικού...

Τεχνολογία

Facebook και Microsoft vs Apple

Facebook και Microsoft vs Apple

Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς της Wall Street, με τη Microsoft και το...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.