Οικονομία

Στο υπουργείο Παιδείας η μισθοδοσία Αρεταίειου-Αιγινήτειου

Στον κωδικό μισθοδοσίας του υπουργείου Παιδείας μεταφέρονται από 1/1/2012 οι μισθοδοσίες των πανεπιστημιακών νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι πάσης φύσεως αποδοχές του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί μια οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, όπως και στο Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταφέρονται από 1/1/2012 στον κωδικό μισθοδοσίας του υπουργείου Παιδείας. Ταυτόχρονα από το ίδιο χρονικό διάστημα μειώνεται, ισόποσα με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους, η επιχορήγηση των πιο πάνω φορέων.

 

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία που κατατέθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, Γιώργο Παπακωνσταντίνου και Άννα Διαμαντοπούλου στο νομοσχέδιο που αφορά το θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και την Ίδρυση Ινστιτούτων, Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος".

 

Με την ίδια τροπολογία επανακαθορίζονται τα απαιτούμενα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ε.Β.Ε. προσόντα των υποψηφίων, η θητεία του οποίου μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Στην περίπτωση δε, που "ο Γενικός Διευθυντής πριν το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης (εκτός από υπάλληλος του δημοσίου τομέα που ισχύει), μετά τη λήξη της θητείας του ή τη μη ανανέωση της, με υπουργική απόφαση επιστρέφει στον φορέα προέλευσης του και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με αυτή που κατείχε ή αν δεν υπάρχει καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας".


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή