ΔΕΗ: Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Για το 2015

 

Τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2015 εξέδωσε η ΔΕΗ.

 

Στον απολογισμό παρουσιάζεται, για έκτη συνεχή χρονιά, η επίδοση της Επιχείρησης στα θέματα ΕΚΕ με βάση το τρίπτυχο «Οικονομία - Περιβάλλον - Κοινωνία».

 

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη βασική επιλογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI - έκδοση G4) καθώς και των δεικτών που προβλέπονται στο σχετικό συμπλήρωμα για τον ενεργειακό κλάδο (GRI – Electric Utilities Sector Supplement), συμπεριλαμβανομένων των αρχών της συμμετοχικότητας, της ουσιαστικότητας, του πλαισίου αειφορίας και της πληρότητας.

 

Όπως αναφέρει η Επιχείρηση, για μια ακόμα χρονιά η ΔΕΗ, μέσω του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, δείχνει τη συνέπειά της για λογοδοσία, διαφάνεια και σωστή ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως είναι οι πελάτες της, οι μέτοχοι και οι επενδυτές, οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί της, οι θεσμικοί και δημόσιοι φορείς και οι τοπικές κοινωνίες.

 

Συνολικά, ο Απολογισμός αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι μία επιχείρηση παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών της στόχων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση που έχει η λειτουργία της στο κοινωνικό σύνολο (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά) προχωρώντας σε αντίστοιχες δράσεις, σημειώνει η ΔΕΗ.

 

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης: «Η ΔΕΗ με σταθερότητα και επιμονή, βασιζόμενη ως προς τη λειτουργία της σε αρχές όπως η διαφάνεια και η αξιοκρατία, θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, στηρίζοντας και αναπτύσσοντας κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό αυτόν τον πολιτισμό της προσφοράς, της αλληλεγγύης, του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, της οικονομικής σταθερότητας, ο οποίος περισσότερο από μια επιταγή βιωσιμότητας αποτελεί βασικό συστατικό της λειτουργίας της».

 

Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμ. Παναγιωτάκη για τον Απολογισμό ΕΚΕ

 

«Στα 67 χρόνια της λειτουργίας της η ΔΕΗ συνόδευσε τη χώρα και τους Έλληνες στην πορεία προς την επίτευξη όλων των αναπτυξιακών τους στόχων. Παράλληλα, αποτελώντας ένα είδος "εμπροσθοφυλακής", καθώς η δική της καλή λειτουργία αποτελούσε προϋπόθεση για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, αναπτύχθηκε προσπαθώντας να εκσυγχρονίζεται και να επιτυγχάνει τους δικούς της στόχους με τους ίδιους δυναμικούς ρυθμούς που επέβαλε η εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας.

 

Σήμερα, σε συνθήκες διευρυνόμενου και εντεινόμενου ανταγωνισμού, αλλά και μεγάλων δομικών αλλαγών και ανακατατάξεων στον τομέα του ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, οφείλει να αναπροσαρμόσει τις δομές και τη λειτουργία της και να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγικής της, ώστε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις.

 

Έτσι, επιβάλλεται να ενδυναμώσει στο μέγιστο βαθμό την εταιρική διάσταση της λειτουργίας της, όρος για την αναγκαία αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητά της, και ταυτόχρονα να εκπληρώνει στο ακέραιο τον κοινωνικό της ρόλο αλλά και αυτόν του εγγυητή της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

 

Η ΔΕΗ, χωρίς πλέον να είναι μονοπώλιο σε καμία επί μέρους δραστηριότητα, αποτελεί για τη χώρα πολύτιμο, αναντικατάστατο αναπτυξιακό φορέα, στήριγμα της ανάπτυξης.

 

Η δική της ανάπτυξη επιβάλλεται να είναι ενταγμένη στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο αναβαθμίζει αποφασιστικά τις δράσεις της στις ΑΠΕ, δίνοντας με το δικό της βάρος την ώθηση που απαιτείται, και παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί τον πλήρη εκσυγχρονισμό του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού.

 

Η ΔΕΗ είναι ενεργά παρούσα με πολύμορφο και πολυδιάστατο έργο στις δραστηριότητες τοπικών κοινωνιών, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την παραγωγική της δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην οικονομική, και όχι μόνο, ανάπτυξή τους, αλλά και οργανισμών και φορέων εθνικής εμβέλειας κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και αθλητικού χαρακτήρα.

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη συμβαδίζει με την καινοτομία και τη διάθεση να δημιουργούμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που θα την ενθαρρύνει. Η ΔΕΗ αποτελούσε ανέκαθεν έναν πόλο καινοτομίας. Δεν είναι μόνο ότι υπηρετεί τον "ηλεκτρισμό", συνώνυμη έννοια με την ανάπτυξη και την καινοτομική δραστηριότητα, αλλά είναι και κινητήρια δύναμη κάθε δραστηριότητας, ειδικά σε μια εποχή ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Διαχρονικά αποτέλεσε πρωτεργάτη της νομής της τεχνολογίας αυτής προς όλους. Η πρώτη εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος στη χώρα από το περίπτερό της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ΔΕΗ λειτουργεί από την πρώτη στιγμή έχοντας σύμφυτη με την ύπαρξή της την καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία. Και σε αυτή τη φύση της επιθυμεί να παραμείνει πιστή με σταθερότητα, επενδύοντας στις ΑΠΕ, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας "ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ", αλλά και σε πιο παραδοσιακές τεχνολογίες, ακόμα απαραίτητες για την ενεργειακή αυτάρκεια και αυτοδυναμία της χώρας, φροντίζοντας να λειτουργεί με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές ώστε να επιτυγχάνει αποτελέσματα μειούμενης εκπομπής ρύπων και CO2.

 

Για εμάς στη ΔΕΗ, η καινοτομία και η ενεργειακή ασφάλεια δεν αποτελούν απλές συμβατικές υποχρεώσεις. Θεωρούμε ότι είναι μέρος του πολιτισμού μας, ενός πολιτισμού που διαμορφώθηκε μέσα από την προσπάθεια και τον προσωπικό αγώνα των ανθρώπων της ΔΕΗ που εργάζονται στα ορυχεία, στα εργοστάσια και στις διάφορες υπηρεσίες. Σε αυτούς τους εργαζομένους οφείλεται πρωτίστως η ανάπτυξη αυτού του πολιτισμού και αυτού του πνεύματος καινοτομίας και προσφοράς. Η Εταιρεία υποστηρίζει το έργο τους διαμορφώνοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω διαφόρων παροχών, της μέριμνας για την ασφάλεια, της διαρκούς εκπαίδευσης και φροντίζοντας να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε ένα αξιοκρατικό σύστημα διοίκησης.

 

Ο ίδιος αυτός πολιτισμός μάς βοηθά να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των καταναλωτών. Διαρκής προσπάθειά μας είναι να βελτιώνουμε τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, είτε αυτές αφορούν ειδικές διευκολύνσεις μέσω ειδικών τιμολογίων σε ξεχωριστές κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, είτε γενικότερες προβλέψεις για τον διακανονισμό των οφειλών και για την παροχή εκπτώσεων σε πελάτες μας, στους οποίους οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τη συνέπειά τους. Θεωρούμε ότι στόχος μας είναι να έχουμε μια σοβαρή και υπεύθυνη απάντηση σε κάθε (αγωνιώδη ή μη) προσπάθεια των Ελλήνων ώστε να απολαμβάνουν το δημόσιο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Θεωρούμε ότι ανάμεσα στην κοινωνία και τη ΔΕΗ υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Η ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας θα βοηθήσει και τη δική μας ανάπτυξη και τη γρήγορη προσαρμογή μας σε κάθε σύγχρονη πρόκληση. Περισσότερο από μια "εταιρική κουλτούρα", ο πολιτισμός που υπηρετούμε έχει τις ρίζες του στην αρχή της αδιάλειπτης και ποιοτικής προς όλους παροχής αυτού του σημαντικού κοινωνικού αγαθού.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ενσωματώνεται σταθερά στον τρόπο και στα μέσα εταιρικής διακυβέρνησης της ΔΕΗ, αποτελώντας σημαντικό τμήμα της λειτουργίας της Εταιρείας, κάτι το οποίο για εμάς δεν αποτιμάται ποσοτικά ή μόνο ποσοτικά. Η συμμετοχή μας στη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, για παράδειγμα, δεν είναι πάντα φανερή και ούτε αποτυπώνεται ολοκληρωμένη σε αυτόν τον Απολογισμό. Αποτελεί περισσότερο μια καθημερινή επαφή υπαγορευμένη από την αναγκαιότητα της συνεργασίας μας και τις κοινές μας επιδιώξεις. Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να προσφέρουμε προς τους συνανθρώπους μας, που πραγματικά έχουν ανάγκη.

 

Ο Απολογισμός για την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Εταιρείας για το 2015 αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να ευχαριστήσω τους διάφορους φορείς και οργανισμούς που μεσολαβούν ώστε να φτάσει με τον καλύτερο και πιο άμεσο τρόπο κάθε βοήθεια σε τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που το έχουν ανάγκη και τα οποία προσπαθούμε να υποστηρίζουμε. Και βεβαίως να ευχαριστήσω τους εργαζομένους της Εταιρείας που μπορούν να πραγματοποιούν ένα συχνά δύσκολο έργο υπό αντίξοες συνθήκες.

 

Η ΔΕΗ με σταθερότητα και επιμονή, βασιζόμενη ως προς τη λειτουργία της σε αρχές όπως η διαφάνεια και η αξιοκρατία, θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, στηρίζοντας και αναπτύσσοντας κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό αυτόν τον πολιτισμό της προσφοράς, της αλληλεγγύης, του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, της οικονομικής σταθερότητας, ο οποίος περισσότερο από μια επιταγή βιωσιμότητας αποτελεί βασικό συστατικό της λειτουργίας της.»


protoselida

World Business

Αποτίμηση-μαμούθ για Saudi Aramco - Στα 2 τρισ. δολ.

Αποτίμηση-μαμούθ για Saudi Aramco - Στα 2 τρισ.…

Στα 38,7 ριάλ (10,32 δολάρια) έφτασαν οι μετοχές της εταιρείας-κολοσσού στον τομέα του πετρελαίου, Saudi...

Media

Αρχείο της ΕΡΤ: Αφιέρωμα στον ηθοποιό Αιμίλιο Βεάκη

Αρχείο της ΕΡΤ: Αφιέρωμα στον ηθοποιό Αιμίλιο Βεάκη

Με αφορμή την συμπλήρωση 135 χρόνων από την γέννηση, στις 13 Δεκεμβρίου 1884, στον Πειραιά...

Αθλητικά

Super League: Απόφαση-βόμβα για αποχή από διαιτητές

Super League: Απόφαση-βόμβα για αποχή από διαιτητές

Αντιδρώντας για τα... παρατράγουδα των τελευταίων αγωνιστικών και τις επιθέσεις που δέχονται από παράγοντες των...

Τουρισμός

Αλόννησος: Ξεχώρισε στην πολωνική έκθεση Grecka Panorama

Αλόννησος: Ξεχώρισε στην πολωνική έκθεση Grecka Panorama

Ο Δήμος Αλοννήσου συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία στην πολωνική έκθεση Grecka Panorama που πραγματοποιήθηκε για...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.