Τράπεζες

Επίσημη πρώτη για Τράπεζα Κύπρου στο Λονδίνο

Πρεμιέρα προς την διεθνοποίηση κάνει σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE).

 

Η παράλληλη διαπραγμάτευση σε ΧΑΚ και LSE αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη μετοχή της τράπεζας.

 

Οι μετοχές της Τράπεζας με κωδικό BOCY τερμάτισαν τη διαπραγμάτευση στο Athex και στο ΧΑΚ στην τιμή των 16,1 σεντ.

 

Με τη σημερινή εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑΚ και στο LSE και τη μετατροπή 20 BOCY με μία BOCH, η τιμή αναφοράς είναι τα €3,22, όπως ανακοίνωσε και το ΧΑΚ.

 

Το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός κοινών μετοχών της BOCH, ονομαστικής αξίας €0,10 ανά μετοχή, ο οποίος αναμένεται να είναι εκδομένος κατά την εισαγωγή, ανέρχεται σε 446.199.933.

 

Η διαπραγμάτευση της BOCH σε ΧΑΚ και LSE θα πραγματοποιείται σε ευρώ.

 

Παραμένει ο όμιλος Ross

 

Ο όμιλος Ross & Co. LLC που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος μέτοχος τη Τράπεζας Κύπρου Wilbur Ross ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του ομίλου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου δεν θα επηρεαστεί από τον διορισμό του κ. Ross ως υπουργός εμπορίου της κυβέρνησης Ντόναλτ Τράμπ.

 

Σε ανακοίνωση, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη συμμετοχή του ομίλου WL Ross & Co. LLC στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, τονίζεται ότι ο όμιλος θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στη BOCY.

 

Προστίθεται ότι ο όμιλος βρίσκεται σε διαβούλευση με την Τράπεζα Κύπρου σε σχέση με την αντικατάσταση του Wilbur Ross ο οποίος κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου του ΔΣ της τράπεζας.

 

Ο όμιλος WL Ross & Co. LLC δηλώνει ικανοποιημένος με την πρόοδο που έχει πετύχει η διευθυντική ομάδα της Τράπεζας Κύπρου στη βάση της στρατηγικής που εφαρμόζει και προσβλέπει, όπως τονίζει, στη συνέχιση της μεταξύ τους συνεργασίας.

 

Σε ισχύ το σχέδιο διακανονισμού της Τράπεζας Κύπρου

 

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, σε συνέχεια της επικύρωσης του Σχεδίου Διακανονισμού από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 21 Δεκεμβρίου 2016, η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι, μετά από την καταχώρηση του Διατάγματος του Δικαστηρίου στον Έφορο Εταιρειών και της εγγραφής από αυτόν της Μείωσης Κεφαλαίου, το Σχέδιο έχει τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους αυτού σήμερα, την 18η Ιανουαρίου 2017.

 

Ως εκ τούτου, κατά την Ημερομηνία Iσχύος:

 

-όλες οι μετοχές οι οποίες αποτελούν το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας έχουν ακυρωθεί και η Τράπεζα έχει εκδώσει και διαθέσει 8.922.944.533 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 ανά μετοχή, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί, ως πλήρως αποπληρωμένες, στην Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ("BOC Holdings"), και

 

-η BOC Holdings έχει εκδώσει και διαθέσει Νέες Μετοχές και έχει διασφαλίσει την έκδοση Παραστατικών Δικαιωμάτων τα οποία αντιπροσωπεύουν Νέες Μετοχές, με βάση τους όρους του Σχεδίου.

 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαία σε αυτή την ανακοίνωση έχουν την έννοια και την ερμηνεία που τους αποδίδεται στην Εγκύκλιο Μετόχων, η οποία δημοσιεύτηκε από την Τράπεζα στις 21 Νοεμβρίου 2016 και καθορίζει τις λεπτομέρειες του Σχεδίου.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή