Καταπέλτης η έκθεση ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για τις υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών εκτός οδοντιατρείων

Μετά από ενέργειες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, διενεργήθηκε από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) έλεγχος σε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών εκτός οδοντιατρείου και συντάχθηκε έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάζεται μεταξύ άλλων, στο Υπουργείο Υγείας, την Περιφέρεια Αττικής και τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Η έκθεση αυτή υιοθετεί πλήρως τις απόψεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λεύκανση δοντιών είναι οδοντιατρική πράξη και πρέπει να διενεργείται από οδοντίατρο και σε χώρο που έχει άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου.

 

Ακολουθεί απόσπασμα της έκθεσης που εστάλη στο υπουργείο Υγείας:

 

Ο έλεγχος

 

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν της με αρ. πρωτ. 444/25.02.2016 αναφοράς του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής – Ο.Σ.Α. (αρ. πρωτ. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 468/29.02.16), σχετικά με την πληροφόρηση του Ο.Σ.Α. από διαφημιστικές προβολές στο διαδίκτυο, για τη λειτουργία καταστήματος στην περιοχή της….. Αττικής, με τον διακριτικό τίτλο….. και τη διαφημιστική προβολή των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών κοσμητικής λεύκανσης δοντιών. Με Βάση την αναφορά του Ο.Σ.Α., οι προαναφερόμενες πράξεις της λεύκανσης των δοντιών δεν διενεργούνται από οδοντίατρο και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών.

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναφορά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής - Ο.Σ.Α., ο χώρος εκτέλεσης των πράξεων λεύκανσης των δοντιών, δεν διαθέτει βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, δεν πληροί τις προϋποθέσεις και δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

 

Παράλληλα με την ανωτέρω αναφορά - καταγγελία του, ο Ο.Σ.Α. θέτει επίσης και τα κάτωθι θέματα:

 

α) το θέμα της νομιμότητας της πώλησης και χρήσης σε τρίτους των λευκαντικών υλικών που δεν ανήκουν στα προϊόντα που μπορούν να κυκλοφορήσουν ευρέως, αφού-δεν ανήκουν στα ευρείας κυκλοφορίας καλλυντικά προϊόντα και

 

β) το θέμα της χρήσης και του ορθού χειρισμού του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά τη συγκεκριμένη πράξη της λεύκανσης των δοντιών, δηλ. των λυχνιών λεύκανσης, γεγονός το οποίο δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου μετάδοσης λοιμωδών νόσων.

 

Η Έρευνα

 

Στο με αριθ. πρωτ. 444/ 25.02.2016 (αρ. πρωτ. Σ.Ε.Υ.Υ.Π.: 468/ 29.02.2016) έγγραφο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής - Ο.Σ.Α. προς το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., με κοινοποίηση τον Υπουργό Υγείας και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία -Ε.Ο.Ο., αναφέρονται αναλυτικά τα κάτωθι:

 

«Πληροφορηθήκαμε από διαφημιστικό φυλλάδιο και αναρτήσεις στο διαδίκτυο (……….), που σάς επισυνάπτουμε, ότι ……, λειτουργεί κατάστημα όπου παρέχονται υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών.

 

Στο διαφημιστικό φυλλάδιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, οτι «…… προσφέρει θεραπείες κοσμητικής λεύκανσης δοντιών άμεσα, οικονομικά, με εγγυημένο αποτέλεσμα (ως και 9 τόνους λευκότερα δόντια) με απόλυτη ασφάλεια καθώς δεν επηρεάζεται το σμάλτο και εντελώς ανώδυνα».

Στις αναρτήσεις στις άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις υπό τον τίτλο «……..» αναφέρεται, μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται για την πιο γρήγορη, αποτελεσματική, ανώδυνη και οικονομική καλλυντική λεύκανση της αγοράς που εγγυάται ότι τα δόντια σας θα δείχνουν μέχρι και 9 τόνους λευκότερα με μόνο μία συνεδρία σε 60 λεπτά»,

 

«Η ήπια αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματική σύνθεση του gel, δίνει σε όλους μας πια τη δυνατότητα να αποκτήσουμε λευκά και καθαρά δόντια χωρίς το φόβο ότι θα επηρεαστεί ο σμάλτος και μπορεί να λεπτύνει ή να προκληθεί η οποιαδήποτε φθορά στο μέλλον…..   ».

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1026/80 έργο του οδοντιάτρου είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία των ανωμαλιών και παθήσεων των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακείμενων ιστών.

 

Η λεύκανση αποτελεί θεραπευτική πράξη αφού συνιστά παρέμβαση σε υποεπιφανειακούς οδοντικούς ιστούς και πρέπει να διενεργείται από οδοντίατρο αφού προϋποθέτει σωρευτικά:

 

Οδοντιατρική εκτίμηση και διάγνωση της κατάστασης των δοντιών, που μπορεί να γίνει μόνο από οδοντίατρο.  Ανοιχτές ρωγμές,  τερηδόνα,  εκτεθειμένοι αυχένες, διαβρώσεις, έντονες αποτριβές αποτελούν πλήρη αντένδειξη για λεύκανση.

 

Λήψη αποτυπωμάτων προκειμένου να κατασκευασθεί νάρθηκας για την τοποθέτηση του λευκαντικού υλικού. Στη λήψη αποτυπωμάτων προβαίνει μόνο ο οδοντίατρος, η δε κατασκευή του νάρθηκα είναι έργο του οδοντιάτρου ή οδοντοτεχνίτη, που ενεργεί  κατ'   εντολή   του   οδοντιάτρου.   Ο   οδοντοτεχνίτης  δεν  έχει   δικαίωμα παρέμβασης στο στόμα του ασθενούς (ν. 1666/86).

 

Χρήση προϊόντων λεύκανσης ή αποχρωματισμού των δοντιών με συγκέντρωση υπεροξειδίου του υδρογόνου (περιεχόμενο ή εκλυόμενο) άνω του 0,1%, το οποίο στην περίπτωση καλλυντικών προϊόντων, (>0,1% < 6% Η2Ό2), πρέπει να πωλείται μόνο σε οδοντιάτρους και για κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη χρήση γίνεται από οδοντιάτρους ή  υπό  την άμεση εποπτεία τους,  εάν διαφυλάσσεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας (Βλ. αριθμ. Δ.ΥΓ 3α/ΓΠ 93630/2012 υπουργική απόφαση – ΦΕΚ 2879 Β') και χρήση ειδικών λυχνιών για διάσπαση χημικών ενώσεων, οι ουσίες δε, που προκύπτουν δρουν στο ζώντα ιστό των δοντιών.

 

Η μη σωστή χρήση της λυχνίας ή ακατάλληλη λυχνία μπορεί να δημιουργήσει εγκαύματα Βλεννογόνου, νεκρώσεις πολφού και εγκαύματα στην περιστοματική περιοχή.

 

Είναι προφανές, κατόπιν των ανωτέρω ότι η λεύκανση δοντιών αποτελεί οδοντιατρική πράξη, η οποία διενεργείται από οδοντίατρο και σε χώρο που διαθέτει βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου, ή πολυοδοντιατρείου. Λεύκανση δοντιών χωρίς τις άνω προϋποθέσεις δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών.

 

Η μόνη περίπτωση όπου η λεύκανση δεν μπορεί να θεωρηθεί οδοντιατρική πράξη είναι στην περίπτωση χρήσης υλικών με περιεχόμενο ή εκλυόμενο υπεροξείδιο του υδρογόνου κάτω του 0,1%, οπότε θεωρούνται καλλυντικό και η εφαρμογή τους επί των δοντιών γίνεται με απλή επάλειψη χωρίς τη χρήση λυχνιών. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα είναι πολύ περιορισμένα και σε καμία περίπτωση δεν οδηγούν σε δόντια «μέχρι και εννέα τόνους λευκότερα με μόνο μία συνεδρίαση (συνεδρία) σε 60 λεπτά», όπως προβλέπεται στις σχετικές καταχωρίσεις.»

 

Επειδή, ενδεχομένως να τίθεται θέμα ως προς τη νομιμότητα πώλησης και χρήσης σε τρίτους των λευκαντικών υλικών κατά το μέρος που η περιεκτικότητα υπεροξειδίου του υδρογόνου (περιεχόμενο ή εκλυόμενο) υπερβαίνει το 0,1% αλλά και ως προς τη χρήση κατάλληλων λυχνιών και τον ορθό χειρισμό τους και να υπάρχει  κίνδυνος για την υγεία των πολιτών,  ακόμα και μετάδοσης λοιμωδών νόσων. Παρακαλούμε για τη διερεύνηση της υπόθεσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.


protoselida

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Secret Money

 Ποιος θα πάρει τα brands;

Ποιος θα πάρει τα brands;

Tο χαρτοφυλάκιο των αντιπροσωπειών μεγάλων διεθνών σημάτων που έχει η Folli Follie, παρασκηνιακά μπαίνει στο...

Αυτοκίνητο

Ο Χάμιλτον στην pole position

Ο Χάμιλτον στην pole position

Η Mercedes κυριάρχησε στα επίσημα δοκιμαστικά για το γαλλικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα, όγδοο...

Τεχνολογία

 Ρεκόρ πωλήσεων στα βιομηχανικά ρομπότ το 2017

Ρεκόρ πωλήσεων στα βιομηχανικά ρομπότ το 2017

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των βιομηχανικών ρομπότ σημείωσαν νέο ρεκόρ το 2017, φθάνοντας τις 380.550, σύμφωνα...

Copyright © 2018 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.