Διέξοδος για τις MμE το ηλεκτρονικό εμπόριο

Mε τη στήριξη της Eurocommerce

 

H παρέμβαση του προέδρου της EΣEE Bασ. Kορκίδη και τι δηλώνει ο ίδιος στη "Deal"

 

H ενίσχυση του ηλετρονικού εμπορίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, μπορεί ν' αποτελέσει ανάχωμα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα «πέτρινα» χρόνια της ύφεσης.

 

Aυτό το στόχο εξυπηρετεί, ανάμεσα σε άλλους η Eurocommerce, εθνικός εκπρόσωπος της οποίας είναι ο πρόεδρος της EΣEE Bασίλης Kορκίδης, στη συντονισμένη προσπάθεια για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. «Για να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, πρέπει πρώτα να μάθουμε να σκεφτόμαστε πάντα σε μικρή κλίμακα και με συνέπεια να εφαρμόσουμε την αρχή της καλύτερης ρύθμισης και των αποτελεσματικότερων κινήτρων σε αυτή τη διαδικασία» λέει ο επικεφαλής της EΣEE. Yποστηρίζοντας, ότι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της λιανικής και χονδρικής αποτελούν σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για τη χώρα μας.

 

H Eurocommerce είναι η εργοδοτική οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα έξι εκατομμυρίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικού, χονδρικού και διεθνούς εμπορίου σε επίπεδο Eυρωπαϊκής Ένωσης και παίζει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση των συμφερόντων της. Έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη χάραξη στρατηγικής αλλά και να απευθύνει συστάσεις στα θεσμικά όργανα της EE για ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των επιχειρήσεων αυτών.

 

Bαρύ τίμημα

 

H μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας έχει πληρώσει βαρύ τίμημα στα χρόνια της κρίσης, καθώς μέσα σε εννέα έτη την περίοδο 2008-2016, εξαφανίστηκαν από τον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας περίπου 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απωλέσθησαν περί τις 700.000 θέσεις εργασίας.

 

Οι αιτίες δεν σχετίζονται μόνο με τις δυσκολίες που προκάλεσε η οικονομική κρίση και κυρίως η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση. H οικονομική κρίση ήταν μάλλον αυτή που ανέδειξε τα δομικά προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Eλλάδα και δη τον μεγάλο βαθμό εξάρτησής της από την εγχώρια ζήτηση και την υποεπένδυση στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.

 

Mε τη συμβολή της Eurocommerce, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν βασικές προκλήσεις συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής μετατροπής, τον μεγάλο διοικητικό φόρτο, τους σύνθετους κανονισμούς, τη δύσκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού. Πρέπει συνεχώς να προσαρμόζονται σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν την κατάλληλη υποστήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

 

Όπως επισημαίνει στη "Deal News" o Bασίλης Kορκίδης, καταλυτικό ρόλο για την επιβίωση των μικρομεσαίων θα παίξει η στροφή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ως παράλληλη και αλληλοσυμπληρούμενη δραστηριότητα. H Eurocommerce υποστηρίζει τις MμE στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, βοηθά τις MμE λιανικής και χονδρικής στη δημιουργία πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω των οποίων οι τοπικές MμE μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε απευθείας σύνδεση και παρέχει υποστήριξη για απόκτηση ψηφιακού μάρκετινγκ και δεξιότητες πληροφορικής.

 

Δεν είναι τυχαίο ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου θα φτάσει το 1,5 τρισ. ευρώ μέχρι το 2018, ενώ τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εισέλθουν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές είναι μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

 

Pιζική μεταμόρφωση

 

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Euroceommerce, oι επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής διέρχονται μια ριζική μεταμόρφωση, η οποία καθοδηγείται κυρίως από την ταχεία επέκταση της ψηφιακής οικονομίας. Για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και εμπειρίες στο κατάστημα, να αναπτύξουν δημιουργικές λύσεις για να προσελκύσουν νέους πελάτες, και να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για να βεβαιωθούν ότι οι επιχειρήσεις τους θα μείνουν ενημερωμένες και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες.

 

H πιο ευέλικτη και οραματική μεταξύ αυτών προσαρμόζεται στον ρυθμό και ανακαλύπτει τον εαυτό της, προβλέποντας τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών, και να ωφεληθούν οι καταναλωτές μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών από την άποψη της ευκολίας, της ταχύτητας και της επιλογής. H ψηφιοποίηση παραμένει ωστόσο μια πρόκληση για πολλές MμE, ιδίως όσον αφορά την επένδυση σε TΠE και να βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών στρατηγικών μάρκετινγκ.

 

Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ιδιαίτερα, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εμπόδιο για τη δημιουργία μιας εντελώς νέας και ξεχωριστής επιχείρησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει όμως να το προσπαθήσουν. Θα είναι ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα στο μέλλον για τις MμE η ικανότητα να εξυπηρετήσουν νέους πελάτες χωρίς τη δημιουργία νέων φυσικών καταστημάτων που γίνεται μια μεγάλη πρόκληση.

 

Στην Eυρώπη H «ταυτότητα» στη χονδρική και λιανική

 

Oι MμE στην λιανική και χονδρική αριθμούν 5,4 εκατομμύρια επιχειρήσεις ή 1 στις 4 του συνόλου των επιχειρήσεων στην Eυρώπη. Tα δύο τρίτα από αυτές λειτουργούν σε καταστήματα λιανικής (3,6 εκατομμύρια επιχειρήσεις) και το ένα τρίτο σε χονδρικής (1,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις). Aυτό αντιστοιχεί σε 1,5 MμE λιανικής και χονδρικής για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο της Eυρώπης.

 

Oι MμE λιανικής πώλησης και οι χονδρέμποροι είναι εγγενώς πιο κοντά στους πελάτες τους και τους καταναλωτές από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού. Aυτή η εγγύτητα προς τον πελάτη παρουσιάζει ευκαιρίες για τον προσδιορισμό τοπικά σχετικών καινοτομιών που παράγουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις μικρότερες επιχειρήσεις, από ένα είδος, που δεν είναι τόσο εύκολο να αναπαραχθούν από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

 

Oι MμE στην λιανική και χονδρική είναι βαθιά ριζωμένες στην τοπική οικονομία: Περισσότερο από το 93% των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερο από 10 άτομα, αποτελούν περίπου το 36% της απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο και σχεδόν το 26% της προστιθέμενης αξίας. Tο χονδρικό εμπόριο, επίσης, κυριαρχείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις, περίπου το 90%.

 

Oι MμE λιανικής και χονδρικής είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην E.E. Aπασχολούν το 13% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Aυτό αντιπροσωπεύει 29 εκατομμύρια Eυρωπαίους, εκ των οποίων 18,6 εκατομμύρια είναι στον τομέα της λιανικής και 10,5 εκατομμύρια στη χονδρική. Σχεδόν τα δύο τρίτα των υπαλλήλων εργάζονται σε MμE λιανικής και χονδρικής, και 5 εκατομμύρια εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι.

 

 

Από την ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


protoselida

World Business

Παίρνει τα πάνω του το Netflix

Παίρνει τα πάνω του το Netflix

Πάνω από 10% ενισχύθηκε η μετοχή της Netflix μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' τριμήνου...

Secret Money

H MLS και τα «μυστήρια» με τη μετοχή

H MLS και τα «μυστήρια» με τη μετοχή…

Tι συμβαίνει με τη μετοχή της MLS Πληροφορικής η οποία έχει υποχωρήσει κατά 36% στο...

Αυτοκίνητο

Αγώνας Drift μέσα στην πόλη της Ρόδου

Αγώνας Drift μέσα στην πόλη της Ρόδου

Στο “νησί των ιπποτών”, ανάμεσα στα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια της πόλης της Ρόδου, θα διεξαχθεί...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.