Η ακτινογραφία της Αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων

Ως ημέρα υψηλής μεταβλητότητας μεριδίων θα χαρακτηρίζαμε την Τετάρτη, η οποία μάλιστα οδήγησε σε σημαντική υποχώρηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, του Θεσμού των Α/Κ. Αναλυτικότερα, η υποχώρηση του Ενεργητικού ανήλθε σε -0,35%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 6,895 δις €.

 

Με μία πρώτη ματιά, θα έλεγε κάποιος, ότι οφείλεται κυρίως στην έντονα αρνητική μέση απόδοση της αγοράς κατά -0,44% (παρά την ανομοιογένεια των Α/Κ).

 

Η πραγματικότητα όμως, είναι ότι η μέση υποχώρηση των καθαρών τιμών των Α/Κ είναι η «μισή αιτία», καθώς οι αποδόσεις των Α/Κ που δραστηριοποιούνται σε Ελληνικούς τίτλους ήταν σχεδόν αμετάβλητές. Το υπόλοιπο «μισό» της υποχώρησης του Ενεργητικού οφείλεται στην σημαντική υποχώρηση των μεριδίων κατά -0,06%, που αντιστοιχούν σε υψηλές ημερήσιες εκροές αξίας 12,785 εκατ. €.

 

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης, από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, οι 14 έκλεισαν με απώλειες, οι 4 με κέρδη και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Οι πολιτικές ανησυχίες στην Αμερική λόγω Trump οδήγησαν σε σημαντική υποχώρηση των μετοχικών τίτλων, αλλά και του $ έναντι άλλων νομισμάτων. Ο συνδυασμός των παραπάνω μετέτρεψε σε πρωταγωνιστές μέσης αρνητικής απόδοσης τα 2 Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -2,32%, τα 7 Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με -1,56% και τα 5 Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με -1,19%. Το θετικό πρόσημο μέσης απόδοσης των 4 κατηγοριών που σημείωσαν κέρδη κυμάνθηκε σε οριακά επίπεδα και σε στενό εύρος, από 0,03% (για το ένα Α/Κ με Ομολογιακούς Κρατικούς τίτλους Αναπτυσσομένων Χωρών) έως και 0,15% (για τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας).

 

Η κινητικότητα των μεριδιούχων ήταν περιορισμένη -  πλην ορισμένων κατηγοριών – και αρκετά διαφοροποιημένη. Σε δύο κατηγορίες εστιάζεται το αποτέλεσμα του υψηλού αρνητικού ισοζυγίου εισροών/εκροών: στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, με αξία εκροών 8,185 εκατ. € και στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 5,822 εκατ. €. Ως προς την πρώτη κατηγορία, για να μην υπάρξει στρέβλωση της αγοράς θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κύριος όγκος των εξαγορών έλαβε χώρα σε ένα μόνον Α/Κ, το ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. με 8,650 εκατ. € της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜ ΑΕΔΑΚ.

 

Οι εισροές στα Funds of Funds Μικτά με 862 χιλ. €, στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 756 χιλ. € και στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 222 χιλ. €, απλώς περιόρισαν την αξία των εξαγορών.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ


protoselida
Copyright © 2017 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.