Deal News Online

undefined

Κατακόρυφη πτώση εσόδων στους εκδοτικούς ομίλους

Ζημιές ύψους 27,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από εκείνες του πρώτου τριμήνου του 2010 κατά 32,9%, κατέγραψαν το πρώτο τρίμηνο του 2011 οι πέντε μεγαλύτεροι, εισηγμένοι στο χρηματιστήριο Αθηνών ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, καθώς απώλεσαν περί το 31% των εσόδων τους.

 

Η περαιτέρω πτώση των κυκλοφοριών των εντύπων και των διαφημιστικών εσόδων οδήγησαν στην εμφάνιση υψηλότερων ζημιών και την επιδείνωση των δεικτών γενικής και άμεσης ρευστότητας, αλλά και στη διόγκωση της δανειακής επιβάρυνσης.

 

Σύμφωνα με τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις τους, οι εταιρείες Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ), Πήγασος, Η Καθημερινή, Αττικές Εκδόσεις και Χ. Κ. Τεγόπουλος, οι οποίες αποτελούν τις πέντε μεγαλύτερες βάσει εσόδων, εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις του κλάδου, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2011 πραγματοποίησαν, από κοινού με τις θυγατρικές τους, συνολικές πωλήσεις ύψους 106,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι της ίδιας χρονικής περιόδου του 2010 (154,9 εκατ. ευρώ) κατά 48,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 31,3%, εν μέρει λόγω της εκποίησης σειράς δραστηριοτήτων και του συνακόλουθου περιορισμού του αριθμού των ενοποιούμενων επιχειρήσεων.

 

Συγχρόνως, παρουσίασαν επιδείνωση:

 

-Των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 2,9 εκατ. ευρώ (-19,1 εκατ. ευρώ από -16,2 εκατ. ευρώ). Η ποσοστιαία αύξηση των λειτουργικών ζημιών είναι 18,1%.

 

- Των αποτελεσμάτων προ φόρων κατά 5,6 εκατ. ευρώ (-29,1 εκατ. ευρώ από -23,5 εκατ. ευρώ). Η ποσοστιαία αύξηση των ζημιών προ φόρων είναι 23,7%.

 

- Των καθαρών αποτελεσμάτων, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας, κατά 6,8 εκατ. ευρώ (-27,5 εκατ. ευρώ από -20,7 εκατ. ευρώ). Η ποσοστιαία αύξηση των καθαρών ζημιών είναι 32,9%.

 

Παρά το ότι οι προσπάθειες ελέγχου του κόστους συγκράτησαν τη μείωση του μικτού περιθωρίου, επιδεινώθηκαν τα περιθώρια EBITDA κατά 7,5 εκατοστιαίες μονάδες (-17,9% από -10,4%) και κερδών προ φόρων κατά 5,6 εκατοστιαίες μονάδες (-29,1% από -23,5%).

 

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των πέντε ομίλων (202 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν λόγω των ζημιών, της απομείωσης της αξίας συμμετοχών και του περιορισμού του αριθμού των ενοποιούμενων επιχειρήσεων, κατά 36,8 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,3% και αντιστοιχούν πλέον στο 25% του συνόλου των μειωμένων κατά 6,2% απασχολουμένων κεφαλαίων (807,3 εκατ. ευρώ), από 27,7% έναν χρόνο πριν.

 

Oι συνολικές υποχρεώσεις (605,3 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν, κυρίως λόγω του περιορισμού των ενοποιούμενων επιχειρήσεων, κατά 16,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 2,7% και αντιστοιχούν πλέον στο 75% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 72,3% έναν χρόνο πριν. Ο μέσος δείκτης γενικής ρευστότητας υποχώρησε σε 0,87 καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό (348,3 εκατ. ευρώ) είναι κατά 13% περίπου μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (398,3 εκατ. ευρώ).

 

Ο αριθμός των εργαζομένων στους πέντε ομίλους συρρικνώθηκε κατά 911 ή ποσοστό 17,1% (σε 4.419 από 5.330), εν μέρει λόγω μείωσης του αριθμού των ενοποιούμενων θυγατρικών.

 

Επίσης, κατεγράφησαν αρνητικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 9,8 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές του πρώτου τριμήνου του 2010 ήταν ύψους 6,8 εκατ. ευρώ.

 

Τα αποτελέσματα ανά επιχείρηση ποικίλλουν φυσικά, αν και κατέγραψαν ζημιές και οι πέντε.

 

Αναλυτικά:

 

ΔΟΛ: Ζημιά 9,9 εκατ. ευρώ

 

Η εταιρεία ΔΟΛ σε ενοποιημένη βάση το πρώτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 36,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του πρώτου τριμήνου του 2010 (50,6 εκατ. ευρώ) κατά 14,2 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 28,1%. Εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που έχουν διακοπεί, η μείωση ανέρχεται σε 25,7%.

 

Κατέγραψε EBITDA -8,35 εκατ. ευρώ έναντι -6,1 εκατ. ευρώ (-34,5%), κέρδη προ φόρων -10,5 εκατ. ευρώ έναντι -8,8 εκατ. ευρώ (-19,1%) και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη -9,9 εκατ. ευρώ έναντι -8,6 εκατ. ευρώ (-58,8%). Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου (12,05 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 51,6% και περιορίστηκαν στο 7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (220 εκατ. ευρώ).

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις (208 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 7,1%. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 0,76 καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό (95 εκατ. ευρώ) είναι κατά 24% περίπου μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (125,7 εκατ. ευρώ).

 

Τα αποτελέσματα του ομίλου ευνοήθηκαν από κέρδος 1,2 εκατ. ευρώ που προέκυψε από τη ρευστοποίηση μεριδίου 36% της εταιρείας τουριστικών δραστηριοτήτων Eurostar. Eπίσης, ενσωματώνουν καθαρές ζημιές 6 εκατ. ευρώ του εκδοτικού κλάδου (έσοδα 22,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27,5%) και 1,4 εκατ. ευρώ του εκτυπωτικού κλάδου (έσοδα 7,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,3%).

 

Κατεγράφησαν αρνητικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 5,4 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές του πρώτου τριμήνου του 2010 ήταν ύψους 3,1 εκατ. ευρώ.

 

Η μητρική εταιρεία ΔΟΛ ΑΕ, η οποία εκδίδει τις εφημερίδες "Τα Νέα" και "Το Βήμα", κατέγραψε πωλήσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 28,5%, κέρδη προ φόρων -4,7 εκατ. ευρώ (-5,15 εκατ. ευρώ το 2010) και μετά τους φόρους καθαρά κέρδη -4,85 εκατ. ευρώ (-5,3 εκατ. ευρώ το 2010). Τα έσοδά της από την κυκλοφορία εντύπων μειώθηκαν κατά 25,7%, ενώ τα διαφημιστικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 26,3%. Οι δαπάνες της για μισθούς και ημερομίσθια συρρικνώθηκαν κατά 16,7%.

 

Συγχρόνως, μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρεία κατά 125 ή ποσοστό 15,7% (σε 671 από 796) και στον όμιλο κατά 206 ή ποσοστό 12,5 (σε 1.444 από 1.650), εν μέρει λόγω παύσης ενοποίησης της Eurostar.

 

Πήγασος: Ζημιά 8,85 εκατ. ευρώ

 

Η εταιρεία Πήγασος σε ενοποιημένη βάση το πρώτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 28,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του πρώτου τριμήνου του 2010 (49,4 εκατ. ευρώ) κατά 21 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 42,5%, σε σημαντικό βαθμό λόγω της ρευστοποίησης, εν τω μεταξύ, της συμμετοχής στην εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα "Πρώτο Θέμα". Eξαιρουμένων αυτών των εσόδων του πρώτου τριμήνου του 2010 η μείωση των πωλήσεων ανέρχεται σε 23,9%.

 

Κατέγραψε EBITDA -4,8 εκατ. ευρώ έναντι -3,9 εκατ. ευρώ (-22,5%), κέρδη προ φόρων -10,1 εκατ. ευρώ έναντι -7,5 εκατ. ευρώ (-34,2%) και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη -8,85 εκατ. ευρώ έναντι -6 εκατ. ευρώ (-48,5%). Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου (57,9 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 12,4% και περιορίστηκαν στο 22,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (259 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές υποχρεώσεις (201,05 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 0,7%.

 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 0,70 καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό (105 εκατ. ευρώ) είναι κατά 30% περίπου μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (149,3 εκατ. ευρώ).

 

Τα αποτελέσματα του ομίλου ενσωματώνουν καθαρές ζημιές 5,8 εκατ. ευρώ του εκδοτικού κλάδου (έσοδα 18,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 48,7%) και 1,05 εκατ. ευρώ του εκτυπωτικού κλάδου (έσοδα 9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 20,5%).

 

Κατεγράφησαν αρνητικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές του πρώτου τριμήνου του 2010 ήταν ύψους 3,2 εκατ. ευρώ.

 

Η θυγατρική Εκδόσεις Εθνος, η οποία εκδίδει πλέον την ομώνυμη εφημερίδα, στο τρίμηνο πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 9,65 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις πρώτου τριμήνου του 2010 της μητρικής εταιρείας, η οποία εξέδιδε τότε την εφημερίδα, ήταν ύψους 12,3 εκατ. ευρώ.

 

Ο αριθμός των εργαζομένων στον όμιλο μειώθηκε κατά 377 ή ποσοστό 23,2% (σε 1.247 από 1.624), κυρίως λόγω της μη ενοποίησης της εταιρείας έκδοσης της εφημερίδας "Πρώτο Θέμα". Οι ενοποιημένες δαπάνες για αμοιβές και έξοδα προσωπικού, που βάρυναν το κόστος πωληθέντων, συρρικνώθηκαν κατά 29,9%.

 

Η Καθημερινή: Ζημιά 2,5 εκατ. ευρώ

 

Η εταιρεία Η Καθημερινή σε ενοποιημένη βάση το πρώτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 17,25 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του πρώτου τριμήνου του 2010 (22,2 εκατ. ευρώ) κατά 4,95 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 22,3%, εν μέρει λόγω της ρευστοποίησης μεριδίου σε θυγατρική ραδιοφωνική εταιρεία.

 

Κατέγραψε EBITDA -0,86 εκατ. ευρώ έναντι -0,3 εκατ. ευρώ (-186,7%), κέρδη προ φόρων -2,49 εκατ. ευρώ έναντι -0,33εκατ. ευρώ (-654,5%) και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη -2,53 εκατ. ευρώ έναντι -0,39 εκατ. ευρώ (-548,7%). Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου (103,6 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 5,8% και αντιστοιχούν στο 57,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (179,3 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές υποχρεώσεις (75,7 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 0,6%.

 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,54 καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό (88,5 εκατ. ευρώ) είναι μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (57,4 εκατ. ευρώ).

 

Τα αποτελέσματα του ομίλου, του οποίου το 33% του ενεργητικού αφορά τον ναυτλιακό κλάδο του, ενσωματώνουν ζημιά 0,4 εκατ. ευρώ από την εκποίηση πλοίου θυγατρικής ναυτιλιακής εταιρείας. Η καθαρή ζημιά του εκδοτικού κλάδου (έσοδα 15,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 20,8%) ήταν 1,8 εκατ. ευρώ.

 

Κατεγράφησαν οριακά θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 0,1 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες ταμειακές ροές του πρώτου τριμήνου του 2010 ήταν ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

 

Η μητρική εταιρεία Η Καθημερινή, η οποία εκδίδει την ομώνυμη εφημερίδα, στο τρίμηνο πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 23,8%. Κατέγραψε κέρδη προ φόρων -1,79 εκατ. ευρώ έναντι -1,76 εκατ. ευρώ (-1,7%) και μετά τους φόρους καθαρά κέρδη -1,9 εκατ. ευρώ έναντι -1,78 εκατ. ευρώ (-6,7%). Τα έσοδά της από την κυκλοφορία εντύπων αυξήθηκαν κατά 1,5%, ενώ τα διαφημιστικά της έσοδα και τα έσοδά της από εκτυπώσεις για λογαριασμό τρίτων μειώθηκαν κατά 10,9% και 46,4%, αντιστοίχως. Οι δαπάνες της για μισθούς και ημερομίσθια συρρικνώθηκαν κατά 15,2%.

 

Συγχρόνως, μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρεία κατά 58 ή ποσοστό 14% (σε 357 από 415) και στον όμιλο κατά 92 ή ποσοστό 17% (σε 449 από 541), εν μέρει λόγω παύσης ενοποίησης του ραδιοσταθμού "Μελωδία" και μιας από τις θυγατρικές του ναυτιλιακού τομέα.

 

Αττικές Εκδόσεις: Ζημιά 0,8 εκατ. ευρώ


Η ισχυρή στον χώρο των περιοδικών εκδόσεων εταιρεία Αττικές Εκδόσεις σε ενοποιημένη βάση το πρώτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 12,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του πρώτου τριμήνου του 2010 (16 εκατ. ευρώ) κατά 3,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 21,3%.

 

Κατέγραψε EBITDA -0,6 εκατ. ευρώ (+0,1 εκατ ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -0,8 εκατ. ευρώ έναντι -0,2 εκατ. ευρώ (-315%) και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη επίσης -0,8 εκατ. ευρώ έναντι -0,3 εκατ. ευρώ (-154,5%). Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου (3,4 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 54,5% και αντιστοιχούν στο 7,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (46,1 εκατ. ευρώ).

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις (42,8 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 2,9%. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 0,83 καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό (33,2 εκατ. ευρώ) είναι κατά 17% περίπου μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (40,1 εκατ. ευρώ).

 

Τα αποτελέσματα του ομίλου, ο οποίος προχώρησε σε αγορά μειοψηφικού μεριδίου της εταιρείας έκδοσης του περιοδικού "Τηλεθεατής" και τη συγχωνεύει με τη μητρική εταιρεία, ενσωματώνουν έσοδα από δραστηριότητες από το εξωτερικό ίσα προς το 10,6% των συνολικών. Οι δραστηριότητες στα Βαλκάνια και την Κύπρο απέφεραν ζημιά προ φόρων ίση προς το 24,7% των σχετικών εσόδων.

 

Τα έσοδα του ομίλου από την κυκλοφορία εντύπων μειώθηκαν κατά 15,6%, ενώ τα διαφημιστικά έσοδα συρρικνώθηκαν κατά 29,1%.

 

Κατεγράφησαν οριακά θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 0,1 εκατ. ευρώ, όπως και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010.

 

Συγχρόνως, μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρεία κατά 27 ή ποσοστό 19,4% (σε 112 από 139) και στον όμιλο κατά 107 ή ποσοστό 22,3% (σε 372 από 479).

 

Η μητρική εταιρεία Αττικές Εκδόσεις κατέγραψε πωλήσεις ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 28,2%. Το καθαρό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν -0,44 εκατ. ευρώ έναντι -0,27 εκατ. ευρώ (-63%).

 

Χ. Κ. Τεγόπουλος: Ζημιά 5,4 εκατ. ευρώ


Η εταιρεία Χ. Κ. Τεγόπουλος σε ενοποιημένη βάση το πρώτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 11,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του πρώτου τριμήνου του 2010 (16,8 εκατ. ευρώ) κατά 5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 29,8%.

 

Κατέγραψε βελτιωμένα EBITDA -0,45 εκατ. ευρώ έναντι -5,9 εκατ. ευρώ (+22,7%) και κέρδη προ φόρων -5,2 εκατ. ευρώ έναντι -6,7 εκατ. ευρώ (+22%). Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη ήταν -5,4 εκατ. ευρώ έναντι -5,2 εκατ. ευρώ (-3,5%). Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου (25,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 17,1% και αντιστοιχούν στο 24,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (102,9 εκατ. ευρώ).

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις (77,85 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 3,5%. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,03 καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό (26,7 εκατ. ευρώ) είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (25,8 εκατ. ευρώ).

 

Συγχρόνως, μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρεία κατά 111 ή ποσοστό 12,1% (σε 805 από 916) και στον όμιλο κατά 129 ή ποσοστό 12,5% (σε 907 από 1.036). Οι ενοποιημένες δαπάνες για αμοιβές και έξοδα προσωπικού, που βάρυναν το κόστος πωληθέντων, συρρικνώθηκαν κατά 20,5%.

 

Τα αποτελέσματα του ομίλου, ο οποίος κατέχει πλέον μειοψηφική συμμετοχή (8,9%) στην εταιρεία έκδοσης της εφημερίδας "Χρυσή Ευκαιρία", ενσωματώνει καθαρές ζημιές 3,9 εκατ. ευρώ από τον εκδοτικό κλάδο (έσοδα 9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32,9%) και 1 εκατ. ευρώ από τον εκτυπωτικό κλάδο (έσοδα 2,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16%). Η μείωση των εσόδων από την πώληση εφημερίδων (6,9 εκατ. ευρώ) ήταν 44%.

 

Κατεγράφησαν αρνητικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές του πρώτου τριμήνου του 2010 ήταν ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

 

Στην συνοδευτική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή (ΣΟΛ) εφιστάται η προσοχή "στο γεγονός ότι η εταιρεία και ο όμιλος εμφανίζουν συνεχόμενες ζημιές μεγάλου ύψους από τη χρήση 2009 (αρνητικό EBITDA), καθώς και αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες" και προστίθεται ότι "αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας".

 

Στη δική της απολογιστική έκθεση η εταιρεία σημειώνει ότι "οι υπάρχουσες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς για να καλύψουν ενδεχόμενη στενότητα διαθεσίμων".

 

Η μητρική εταιρεία Χ. Κ. Τεγόπουλος ΑΕ, η οποία εκδίδει την εφημερίδα "Ελευθεροτυπία", κατέγραψε πωλήσεις ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 29,7%, EBITDA -4,4 εκατ. ευρώ έναντι -5,65 εκατ. ευρώ (+21,6%), κέρδη προ φόρων -5,5 εκατ. ευρώ έναντι -6,4 εκατ. ευρώ (+14,2%) και μετά τους φόρους καθαρά κέρδη -5,6 εκατ. ευρώ έναντι -4,9 εκατ. ευρώ (-14,5%).

 

Μείωση του όγκου των εκτυπώσεων

 

Ενδεικτική του μεγέθους των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του τομέα, εισηγμένες και μη, είναι η εξέλιξη της παραγωγής εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων κατά το τρέχον έτος.

 

Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος της παραγωγής του κλάδου το πρώτο τρίμηνο του 2011 μειώθηκε, σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο του 2010, κατά 19,3%, έναντι αντίστοιχης μείωσης 6,8% το 2010 σε σχέση με το 2009. Ο όγκος της παραγωγής ήταν κατά 34,2% μικρότερος από εκείνον του έτους 2005.


protoselida

Secret Money

H EPEYNA EΛEIΠE...

H EPEYNA EΛEIΠE...

Tο αν και κατά πόσο τα «βαρυφορτωμένα» με προβλήματα και χρέη EΛTA χρειάζονται «έρευνα αγοράς»...

Αυτοκίνητο

Mazda ΜΧ-5: Το θρυλικό roadster ανανεώθηκε

Mazda ΜΧ-5: Το θρυλικό roadster ανανεώθηκε

Το Mazda MX-5, το εικονικό roadster που προκαλεί αισθήματα ευχαρίστησης σε αυτούς που το οδηγούν και που το βλέπουν,...

Τεχνολογία

«Ανενόχλητο» το 90% των Fake News στα social media

«Ανενόχλητο» το 90% των Fake News στα social…

Το 90,6% των αναρτήσεων που χαρακτηρίζονται ως διασπορά παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία Covid-19 παρέμεινε...

Περιβάλλον

Αύξηση των εκπομπών CO2 παρά τo lockdown

Αύξηση των εκπομπών CO2 παρά τo lockdown

Τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα αυξήθηκαν έντονα και φέτος φθάνοντας σε επίπεδα...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.