Επιχειρήσεις

Άνοδος πωλήσεων για Αλουμύλ

Αυξημένες πωλήσεις και μείωση μεικτής και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε για το πρώτο τρίμηνο του έτους η Αλουμύλ.

 

Αναλύτικότερα, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση στις πωλήσεις κατά 3,2% περίπου στα 41,7 εκατ. ευρώ, ενώ η μικτή κερδοφορία μειώθηκε κατά 12,8% περίπου στα 8,2 εκατ. ευρώ.

 

Τα λειτουργικά κέρδη (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 1,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τα 3,9 εκατ. ευρώ περίπου του πρώτου τριμήνου του 2010.

 

Οι ζημίες προ φόρων διευρύνθηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ από 0,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2010, ενώ οι ζημίες ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 0,1861 ευρώ από ζημίες 0,0588 ευρώ.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεδομένης της επιδείνωσης στην οικοδομική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές των Βαλκανίων, ο όμιλος επικεντρώνεται στον εξορθολογισμό της λειτουργίας του μέσα από συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης που κινούνται στον άξονα, μείωση δαπανών, αύξηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ρευστότητας.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή