Επιχειρήσεις

Μειωμένα έσοδα και ζημιά 27,4 εκατ. ευρώ για Ιππόδρομο

Μειωμένα έσοδα και ζημιές κατέγραψε το 2010 η εταιρεία Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε., επιχειρηματικός φορέας που ελέγχει τον Ιππόδρομο του Φαλήρου.

 

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα μικτά έσοδά της το περασμένο έτος υποχώρησαν σε 194,35 εκατ. ευρώ, από 261,23 εκατ. ευρώ το 2009, εμφανίζοντας έτσι μείωση κατά 25,6%, σε ποσοστό και κατά 66,88 εκατ. ευρώ σε αξία.

 

Η επιχείρηση, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αλέξανδρος Ζάχαρης, κατέγραψε ζημιά προ φόρων 23,61 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 20,92 εκατ. ευρώ το 2009 (μεταβολή -2,69 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους, η καθαρή ζημιά της εταιρείας ανέρχεται σε 27,41 εκατ. ευρώ έναντι καθαρής ζημιάς 26,18 εκατ. ευρώ το 2009.

 

Λόγω των υψηλών συσσωρευμένων ζημιών, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι κατά 55,21 εκατ. ευρώ αρνητικά.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή