Τι προκάλεσε την αισθητή μείωση του Ενεργητικού;

Αισθητή μείωση Ενεργητικού της τάξεως του -0,28% (σε απόλυτα νούμερα 18,419 εκατ. €) κατέγραψε η αγορά των Α/Κ στη διάρκεια της Τρίτης και διαμορφώθηκε στα 6,539 δις €. Θα χαρακτηρίζαμε την χθεσινή ημέρα ως «κακή», καθώς:

 

α) υπήρξε σημαντική υποχώρηση των μεριδίων κατά -0,18%, που αντιστοιχεί σε εντονότατες ημερήσιες εκροές αξίας 26,370 εκατ. €. Μάλιστα, η πτώση του Ενεργητικού υπήρξε σε μία ημέρα όπου τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας είχαν υψηλή θετική μέση απόδοση 2,07%, όπως και τα Μικτά Α/Κ με 0,82%. Αναφέρουμε τις δύο εν λόγω κατηγορίες, διότι σε μέγεθος αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς, καθώς η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων τους αναλογεί στο 28,62% του συνόλου.

 

β) η επενδυτική ψυχολογία των μεριδιούχων ήταν ιδιαιτέρως αρνητική. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, εισροές έλαβαν χώρα μόνον στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, αξίας 419 χιλ. €., και

 

γ) ο αριθμός των επενδυτικών προϊόντων μειώθηκε ακόμη περισσότερο, σε 271 Α/Κ, λόγω της λύσης του ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο Α/Κ. της ALPHA AM ΑΕΔΑΚ. Σημειώνουμε, ότι και την Δευτέρα υπήρξε ολική εξαγορά Α/Κ στην συγκεκριμένη κατηγορία. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι έχουμε επισημάνει πολλές φορές στα σχόλιά μας ότι θα υπήρχαν εξελίξεις στα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου από το α’ τριμ. του έτους, καθώς παρατηρούσαμε τον σημαντικό όγκο ρευστοποιήσεων σε καθημερινή βάση. Οι χθεσινές εκροές αντιστοιχούν σε ημερήσια πτώση μεριδίων -12,44% και σε εκροές 21,352 εκατ. €.

 

Από την αρχή του έτους η εν λόγω κατηγορία καταγράφει πτώση Ενεργητικού της τάξεως του -51,64% (από 238,897 σε 115,540 εκατ. € ), έχει ρευστοποιηθεί  το  63,58% των μεριδίων, οι δε εκροές ανέρχονται σε 222,034 εκατ. € (από τα 389,034 εκατ. € του συνόλου της αγοράς).

 

Σε επίπεδο μέσης ημερήσιας απόδοσης το πρόσημο της αγοράς ήταν οριακά ανοδικό κατά 0,09%. Από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, οι 12 έκλεισαν με κέρδη, οι 7 με ζημίες και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Πλην των προαναφερόμενων κατηγοριών ικανοποιητική μέση απόδοση είχαν τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή και τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με 0,59%. Αντιθέτως, σε μέση αρνητική απόδοση ξεχώρισαν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -1,60% και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με -1,27%.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

pin61217

 

Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου  (KSMEIZON) για την αγορά των Α/Κ την Τρίτη 5/12/2017                                               

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ

 

 

 

 

Μεταβολή

Μεταβολή

Μέση

 

Αριθμός

Σύνολο

Σύνολο

 Ενεργητικού

Μεριδίων

Απόδοση

 

ΟΣΕΚΑ

Ενεργητικού

Μεριδίων

4/12/2017

4/12/2017

4/12/2017

Κατηγορία(ες)

 

5/12/2017

5/12/2017

5/12/2017

5/12/2017

5/12/2017

Funds of Funds Μετοχικά

28

268.712.377

63.184.502

-0,37%

-0,05%

-0,29%

Funds of Funds Μικτά

38

632.968.011

124.812.570

-0,05%

-0,12%

-0,02%

Funds of Funds Ομολογιακά

4

56.006.327

5.353.840

0,06%

0,00%

0,09%

Διαχείρισης Διαθεσίμων

23

759.124.553

224.920.282

-0,43%

-0,08%

0,06%

Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας

7

505.059.245

50.945.354

-0,14%

-0,14%

0,00%

Μετοχικά ΑΚ Αμερικής

2

17.002.800

2.806.902

-0,07%

0,00%

-0,09%

Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών

14

126.014.852

32.601.308

0,00%

-0,12%

-0,02%

Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών

10

34.533.229

15.675.357

0,21%

-0,04%

0,09%

Μετοχικά ΑΚ Δείκτη

2

19.930.903

7.537.234

-1,60%

0,00%

-1,60%

Μετοχικά ΑΚ Διεθνή

4

22.635.132

5.106.699

-0,35%

-0,01%

-0,27%

Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας

33

739.300.783

260.663.043

-1,29%

0,02%

-1,27%

Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης

5

58.915.069

4.244.405

0,83%

0,00%

0,59%

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

32

1.290.091.671

205.516.008

0,32%

-0,01%

0,82%

Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή

16

489.835.588

72.110.497

0,36%

-0,03%

0,59%

Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας

22

638.075.669

46.249.950

1,38%

0,17%

2,07%

Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών

10

430.856.908

129.341.630

0,66%

0,00%

0,39%

Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών

1

3.571.480

389.524

0,17%

-0,06%

0,22%

Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης

6

219.892.211

21.531.624

0,03%

-0,16%

0,11%

Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης

-

-

-

-

-

-

Σύνθετα ΑΚ Absolute Return

3

77.742.356

58.119.338

-0,04%

-0,09%

0,05%

Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου

11

149.064.472

12.913.681

-12,37%

-13,44%

0,22%

ΣΥΝΟΛΑ

271

6.539.333.637

1.344.023.745

-0,28%

-0,18%

 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

 

 

 

 


protoselida

Secret Money

O Tσακος και τα ναυπηγεία

O Tσακος και τα ναυπηγεία

O εφοπλιστής N. Tσάκος είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν είχε ενδιαφερθεί για τα Nαυπηγεία Eλευσίνας....

Copyright © 2018 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.