ΑΜΚ για την Hellas Online

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 9.332.704,20 ευρώ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας "Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία".

 

Κατά τη συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

 

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έως του ποσού των 9.332.704,20 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 31.109.014 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των, κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς 5 παλαιές και τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, η οποία θα οριστεί, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από την ημερομηνία της παρούσας γενικής συνέλευσης. Επίσης, αποφασίστηκε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής θα πιστωθεί στο λογαριασμό "Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

 

- Η γενική συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, προκειμένου να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση αυτής και την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.

 

- Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

- Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 1 σχετικά με την "Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης".

 

- Η γενική συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, κατ' άρθρο 23α ΚΝ 2190/20, για συμβάσεις της εταιρίας με νομικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας

protoselida

Secret Money

 ΠPOXΩPA KAI H AΛBANIA

ΠPOXΩPA KAI H AΛBANIA

Xρηματιστήριο Eνέργειας δημιουργεί και η Aλβανία, που μπορεί να βρίσκεται σε «προϊστορικό» επίπεδο όσον αφορά...

Αθλητικά

ΑΣΕΑΔ: Απέρριψε την πρώτη προσφυγή του Ολυμπιακού

ΑΣΕΑΔ: Απέρριψε την πρώτη προσφυγή του Ολυμπιακού

Aπορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔ η πρώτη προσφυγή του Ολυμπιακού, κατά της νομιμότητας της κλήρωσης των...

Τουρισμός

Οι δικαιούχοι για την επιταγή κοινωνικού τουρισμού

Οι δικαιούχοι για την επιταγή κοινωνικού τουρισμού

Την κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους, περιόδου 2019-2020, με...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.