Ζημιά άνω των 180 εκατ. ευρώ για εκδοτική-εκτυπωτική βιομηχανία

Ζημιογόνες ήταν κατά το 2010 οι περισσότερες βιομηχανίες εκδόσεων και εκτυπώσεων, καθώς αυτές που παρουσιάζουν θετικά καθαρά οικονομικά αποτελέσματα είναι μόλις μία στις τέσσερις. Ο κλάδος ήταν ζημιογόνος ακόμη και στο επίπεδο των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ενώ τα ίδια κεφάλαιά του περιορίστηκαν σε μόλις 33,2% των κεφαλαίων που απασχολεί.

 

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των 103 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις 1,4 δισ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα εταιρικά οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους ως τις 15 Ιουνίου 2011.

 

Ζημιές προκύπτουν, φυσικά, σύμφωνα και με τα ενοποιημένα αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρήσεων που διαθέτουν θυγατρικές, συναφείς ή άσχετες με τον κλάδο.

 

Η τελική ζημιά αναμένεται μάλιστα να κινηθεί προς τα 200 εκατ. ευρώ όταν παρουσιάσουν ισολογισμό χρήσης 2010 ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη γνωστοποιήσει την οικονομική τους κατάσταση.

 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου γίνεται επί τη βάσει αυτών που παρουσίασαν 100 εταιρείες με συνολικές πωλήσεις 1,35 δισ. ευρώ, οι οποίες λειτουργούσαν και κατά το 2009. Από αυτές, 26 που ήταν κερδοφόρες εμφανίζουν καθαρά κέρδη μόλις 8,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 74 ήταν ζημιογόνες και παρουσιάζουν ζημιές 165,9 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να προκύπτουν συνολικές καθαρές ζημιές ύψους 157,6 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών καθαρών ζημιών 19,7 εκατ. ευρώ που είχαν παρουσιάσει οι 100 αυτές εταιρείες το 2009. Επιπροσθέτως, συνολικές ζημιές 24 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τρεις άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτούργησαν για πρώτη χρονιά το 2010.

 

Έτσι, το συνολικό αποτέλεσμα των 103 επιχειρήσεων του κλάδου με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ διαμορφώνεται σε ζημιά ύψους 181,6 εκατ. ευρώ.

 

Από την ανάλυση των στοιχείων του συγκεντρωτικού ισολογισμού των 100 επιχειρήσεων με συγκρίσιμα στοιχεία συνάγεται ότι το 2010 συντελέστηκε σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας του τομέα.

 

Κατεγράφη μείωση των εσόδων κατά 13% και των μεικτών κερδών κατά 22%. Συγχρόνως, υποχώρησαν οι συντελεστές των μεικτών κερδών από το 30,5% στο 27,4%, των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το 5% στο -0,6% και των αποτελεσμάτων προ φόρων και τόκων (EBIT) από το 1,5% στο -5,4%.

 

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του κλάδου επηρεάζεται καταλυτικά από τη σημαντική επιδείνωση της αποδοτικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών.

 

Αναλυτικότερα, 26 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 319,2 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 23,7% των συνολικών των 100 επιχειρήσεων. Οι πωλήσεις των 74 ζημιογόνων ήταν ύψους 1,03 δισ. ευρώ (76,3%).

 

* 22 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2009, παρέμειναν και κατά το 2010 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας όμως καθαρά κέρδη ύψους 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 16,8 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 9 εκατ. ευρώ.

 

* 40 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2009 με κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2010 ζημιές ύψους 29,4 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 37,1 εκατ. ευρώ.

 

* 34 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2009, παρέμειναν και κατά το 2010 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 136,5 εκατ. ευρώ έναντι 43,3 εκατ. ευρώ το 2009, αυξημένες έτσι κατά 93,2 εκατ. ευρώ.

 

* Τέσσερις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2009 με ζημιές 1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2010 κέρδη της τάξης του 0,5 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

 

Οι συνολικές πωλήσεις εμφανίζονται κατά 13% μειωμένες (-202,3 εκατ. ευρώ) εξαιτίας πτώσης των πωλήσεων της πλειονότητας των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αυτές που τις αύξησαν ήταν 24 (24%), καθώς οι υπόλοιπες 76 (76%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.

 

Τα μεικτά κέρδη (369,8 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 103,1 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν στο επίπεδο των -8,2 εκατ. ευρώ, από 78 εκατ. ευρώ το 2009 (-86,2 εκατ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν -73,1 εκατ. ευρώ έναντι 22,6 εκατ. ευρώ (-95,7 εκατ. ευρώ).

 

Στο σύνολο των 100 επιχειρήσεων η αποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), με βάση τα μεγέθη του 2010, έπεσε στο -0,4% (3,3% το 2009).

 

Τα ίδια κεφάλαια (777,9 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 17% (-155,1 εκατ. ευρώ), ενώ οι υποχρεώσεις (1,56 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 11,9% (+166,7 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε από το 60% στο 66,8%, με παράλληλη αντίστοιχη υποχώρηση της αναλογίας των ιδίων από το 40% στο 33,2%. Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε μόνο από το 36% των επιχειρήσεων (36 από τις 100).

 

Επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων παρουσιάζουν συνολικά οι 85 από τις 100 επιχειρήσεις. Βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 27 και τα λειτουργικά 19. Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 77 επιχειρήσεις.

 

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την κατά 24,8%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μείωση του όγκου παραγωγής των εταιρειών εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων κατά το πρώτο τετράμηνο του 2011, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, δίνουν το μέγεθος της συρρίκνωσης που συντελείται στην εκδοτική και την εκτυπωτική βιομηχανία της χώρας.


protoselida

Media

Απεβίωσε ο αρχικός κιθαρίστας των Motorhead, Larry Wallis

Απεβίωσε ο αρχικός κιθαρίστας των Motorhead, Larry Wallis

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών άφησε ο πρώτος κιθαρίστας των Motorhead,...

Secret Money

OI «NEOI» TOY IAΣΩ

OI «NEOI» TOY IAΣΩ

Mπορεί ο Γ. Σταματίου να διατηρήθηκε στη θέση του επικεφαλής του Iασώ, αλλά στο νέο...

Αυτοκίνητο

Fiat: Επενδύει σε νέες υπηρεσίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Fiat: Επενδύει σε νέες υπηρεσίες για τα ηλεκτρικά…

Μνημόνιο συνεργασίας στην έρευνα των υπηρεσιών που αφορούν στα δίκτυα V2G υπεγράφη μεταξύ της Terna,...

Περιβάλλον

ΚΑΠΕ: Ανέλαβε το πρόγραμμα EMOBICITY για την ηλεκτροκίνηση

ΚΑΠΕ: Ανέλαβε το πρόγραμμα EMOBICITY για την ηλεκτροκίνηση

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE) ανέλαβε πρόσφατα τον συντονισμό του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος EMOBICITY...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.