Επιχειρήσεις

Profile: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Login SA

Το δικαίωμα εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών της γαλλικής εταιρείας Login SA εξάσκησε η 100% θυγατρική της PROFILE, PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) Limited, και πλέον ελέγχει το 100% των μετοχών της.

 

Η Login SA έχει έδρα το Παρίσι και εξειδικεύεται σε Treasury Software.

 

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, η ως άνω εξαγορά , υλοποιήθηκε σε δύο στάδια, στις 6 Ιουλίου 2017 όπου αποκτήθηκε το 78,23% των μετοχών της γαλλικής θυγατρικής και στις 6 Ιουλίου 2018 που αποκτήθηκαν οι υπόλοιπες μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρίας.


επιστροφή στην αρχή