Επιδότηση σε ανέργους για να δημιουργήσουν επιχείρηση Προτεινόμενο

Τη δυνατότητα να ξαναδοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον επιχειρηματικό στίβο θα έχουν 5.000 άνεργοι πρώην αυτοαπασχολούμενοι, που έχουν διακόψει την επαγγελματική-επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Με επιδότηση μέσω του προγράμματος "δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία" μπορούν να δημιουργήσουν μιά νέα δική τους επιχείρηση και να επανενταχθούν στην αγορά.

 

Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Ν. Ηλιόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, στην οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα.

 

1. Οι δικαιούχοι πρέπει:

 

α) να έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους μετά τις 31/12/2011 και τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

 

β) να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους σε συζύγους ή πρόσωπα α' ή ' βαθμού συγγένειας,

 

γ) να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

 

δ) να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής,

 

ε) να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β' του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152) τη μηνιαία εισφορά 10 ευρώ για ένα τουλάχιστον έτος

 

στ) να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

 

Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν εντασσόμενοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

 

ζ) να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,

 

η) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και

 

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) είτε ως μέλη-εταίροι εταρειών της μορφής ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ή συνεταιρισμού εργαζομένων.

 

Δικαιούχοι για τις ΕΕ είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι και για τις ΙΚΕ και ΕΠΕ οι εταίροι-μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.

 

Η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δικαιούχοι, πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

 

1. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,

 

2. εποχικές επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις

 

3. επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),

 

4. Οποιοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε το τελευταίο εξάμηνο,στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία

 

5. Οποιοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 1η/1/2008 και εφεξής,

 

6. αυτοαπασχολούμενοι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών


protoselida

Secret Money

TA «AYTOMATA KAΠEΛA»

TA «AYTOMATA KAΠEΛA»

Δεν πρόλαβε να εξοντώσει η ρουκέτα του αμερικανικού drone τον Iρανό στρατηγό Σουλεϊμανί και σε...

Υγεία & Διατροφή

Καινοτόμος θεραπεία των όγκων του ΚΝΣ

Καινοτόμος θεραπεία των όγκων του ΚΝΣ

Οι νέες εξειδικευμένες θεραπείες στην αντιμετώπιση του καρκίνου και όχι μόνο, προσφέρουν ελπίδα σε χιλιάδες...

Τουρισμός

Ακόμα περισσότεροι Αυστριακοί τουρίστες στην Ελλάδα το 2020

Ακόμα περισσότεροι Αυστριακοί τουρίστες στην Ελλάδα το 2020

Τα ενθαρρυντικά μηνύματα για την άνοδο τουρισμού από την αυστριακή αγορά καταγράφηκαν στη διάρκεια συναντήσεων...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.