Επιχειρήσεις

Σταματίου: Ανοδική η πορεία του ΙΑΣΩ

Σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης έχει μπει ο Όμιλος  ΙΑΣΩ  γεγονός το οποίο επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί καθώς παρουσιάζουν θετικό πρόσημο.

 

Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος ΙΑΣΩ  κατέγραψε κέρδη 11,8 εκατ.

 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ομίλου Γ. Σταματίου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2018 σε δήλωση του υπογράμμισε πως το 2018 κατάφερε ο Όμιλος να διευρύνει τα περιθώρια κερδοφορίας του, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο στην αγορά.

 

Συγκεκριμένα είπε, «Τα αποτελέσματα του 2018 επιβεβαιώνουν, για μία ακόμη φορά, τη δυναμική που διαθέτει ο Όμιλος ΙΑΣΩ. Παρά τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και τις αρνητικές επιπτώσεις, που επιφέρει στα μεγέθη μας ο ΕΟΠΥΥ, επιβάλλοντας υψηλά ποσοστά περικοπών και εκπτώσεων (Rebate & Claw back), τα μεγέθη μας παρουσιάζουν σαφή βελτίωση σε σχέση με το 2017. Εξέλιξη που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι και το 2019 θα είναι μία θετική χρονιά για τον όμιλο ΙΑΣΩ.

 

Το 2018 καταφέραμε να διευρύνουμε τα περιθώρια κερδοφορίας, αυξάνοντας το μερίδιό μας στην αγορά, με αποτέλεσμα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη να υπερδιπλασιαστούν, χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση της πώλησης του ΙΑΣΩ General. Ταυτόχρονα, ο καθαρός δανεισμός μας μειώθηκε σημαντικά στα 80 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο ομίλου.

 

Η ανοδική πορεία του ΙΑΣΩ, είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Όλοι, από τη διοίκηση, το στελεχιακό δυναμικό, τους γιατρούς και τους εργαζόμενους, συνέβαλαν, ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.

 


Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, όπως επίσης και τους πελάτες, που μας εμπιστεύτηκαν και να τους διαβεβαιώσω ότι οι υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου μας, θα συνεχίσουν να είναι υψηλού επιπέδου και να βελτιώνονται ακόμη περισσότερο».

 

Η εικόνα σε αριθμούς


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εισηγμένης, μετά από rebate και claw back, ανήλθε, το 2018, στα 99,25 εκατ. ευρώ.

 

Τα αποτελέσματα του 2018 για τον Όμιλο ΙΑΣΩ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, με τη σημείωση ότι δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με την προηγούμενη χρήση καθώς ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα της θυγατρικής «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E.» μόνο για την περίοδο 1/1-5/4/2018 λόγω πώλησής της (5/4/2018), ενώ αντίστοιχα στην συγκριτική χρήση 2017 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της θυγατρικής για όλη την χρήση, είναι:

 

Κύκλος Εργασιών


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back, ανήλθε, το 2018, στα 99,25 εκατ. ευρώ, έναντι 114,15 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας μείωση κατά 13,05%.

 

 

Μικτά κέρδη


Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,45% και ανήλθαν στα 22,19 εκατ. ευρώ από 21,66 εκατ. ευρώ το 2017, με το σχετικό περιθώριο να αυξάνεται στο 22,36% από 18,97%, την αμέσως προηγούμενη χρήση.

 

Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA):


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,13% και ανήλθαν στα 25,70 εκατ. ευρώ από 24,68 εκατ. ευρώ, το 2017.Το σχετικό περιθώριο (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 25,89%.

 

Κέρδη προ τόκων & φόρων (EBIT)


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 17,48%, διαμορφούμενα στα 17,54 εκατ. ευρώ από 14,93 εκατ. ευρώ το 2017.

 

Αποτελέσματα προ φόρων


Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στα 19,67 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 217,26%, σε σχέση με τα 6,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017.

 

 

Αποτελέσματα μετά απο φόρους:


Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 11,68 εκατ. ευρώ, από 10,51 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας άνοδο κατά 11,13%.

Τα μεγέθη της μητρικής εταιρίας ΙΑΣΩ διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

Κύκλος εργασιών:


Ο κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back, ανήλθε το 2018 στα 71,26 εκατ. ευρώ, έναντι 65,75 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας άνοδο κατά 8.38%.

 

Μικρά κέρδη:


Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 20,20 εκατ. ευρώ από 19,12 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 5.65%.

 

Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA):


Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,03% και ανήλθαν στα 23,18 εκατ. ευρώ από 20,69 εκατ. ευρώ, το 2017.

 

Κέρδη προ τόκων & φόρων (EBIT)


Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 15,02%, διαμορφούμενα στα 18,38 εκατ. ευρώ από 15,98 εκατ. ευρώ το 2017.

 

Αποτελέσματα προ φόρων:


Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές προ φόρων ύψους 4,01 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 26,08 εκατ. ευρώ.

 

Αποτελέσματα μετά από φόρους:


Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους ύψους 11,41 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 18,68 εκατ. ευρώ, το 2017.

 

 

 

 

 

 

 


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή