Επιχειρήσεις

Creta Farms: Μη εκτελεστικό μέλος ο Κ. Δομαζάκης

Ως μη εκτελεστικό μέλος, στη νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Creta Farm εμφανίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, o οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, έπαψε να ασκεί τα καθήκοντα του αντιπροέδρου.

 

Συγκεκριμένα η Creta Farm ΑΒΕΕ ανακoίνωσε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της 06-05-2019 που έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι,

 

1. Εμμανουήλ Δομαζάκης του Στυλιανού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

2. Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

3. Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

4. Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλέους, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

5. Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

6. Μαραβελάκης Πέτρος του Ευάγγελου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

7. Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε επίσης να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση οριστικοποίηση του πορίσματος του ελεγκτικού οίκου αναφορικά με τον διενεργούμενο ειδικό έλεγχο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή