Περιβάλλον

Ηράκλειο: Διεθνές Συνέδριο Αειφόρου Διαχείρισης Αποβλήτων τον Ιούνιο

Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα διεξαχθεί φέτος το συνέδριο "HERAKLION 2019 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management", από 26 - 29 Ιουνίου 2019, με διοργανωτές το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Διεθνές Συνέδριο και με την παρουσία πλήθους διακεκριμένων ομιλητών από 100 περίπου χώρες.

 

Πρόκειται για μια διοργάνωση συνέχεια των προηγούμενων έξι συνεδρίων ATHENS2012 , ATHENS2014, TINOS2015, CYPRUS2016, ATHENS2017 & NAXOS2018. Σκοπός του συνεδρίου είναι να εστιάσει στα θέματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών.

 

Επιπλέον, το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα συνάντησης εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου σε διεθνές επίπεδο που ασχολούνται με το αντικείμενο, ώστε να προταθούν και να αναδειχθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και εξοικονόμησης πόρων.

 

Ακόμα, στο συνέδριο προβλέπεται η οργάνωση ειδικής θεματικής στα ελληνικά που θα εστιάσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ορθή διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο δήμων την Τετάρτη 26 Ιουνίου. Πολλοί εκπρόσωποι ΦΟΔΣΑ και Δήμων συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των ομιλητών.

 

Μετά τη λήξη των εργασιών του HERAKLION 2019 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 9.00πμ θα γίνει επίσκεψη σε πιλοτική μονάδα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του LIFE έργου Food4Feed, όπου υπολείμματα τροφών από ξενοδοχεία μετατρέπονται σε ζωοτροφή χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια, καθώς και μια μονάδα αναερόβιας χώνευσης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Ρέθυμνο σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα με έμφαση στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και να δούν την ατζέντα του συνεδρίου, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 400 προφορικές παρουσιάσεις σε 26 διαφορετικές συνεδρίες, 180 posters, καθώς και έκθεση με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.heraklion2019.uest.gr).


επιστροφή στην αρχή