Αυξημένος κατά 7,9% ο κύκλος εργασιών του ΟΛΘ το 2018

Aύξηση 7,9% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του ΟΛΘ Α.Ε., καθώς ανήλθε στα 58,5 εκατ. ευρώ έναντι 54,2 εκατ. ευρώ του 2017, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για τη χρήση 2018 που παρουσίασε την 4.6.2019 στους Οικονομικούς Αναλυτές.

 

Τα έσοδα ανά λειτουργικό τομέα διαμορφώθηκαν στα € 37,9 εκατ. για τον Σταθμό των Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) που αντιστοιχούν στο 64,8% του κύκλου εργασιών, στα € 18,9 εκατ. για τον Συμβατικό Λιμένα που αντιστοιχούν στο 32,3% του κύκλου εργασιών, στις € 223 χιλ. για την Επιβατική Κίνηση που αντιστοιχούν στο 0,4% του κύκλου εργασιών και στα € 1,49 εκατ. για την Εκμετάλλευση Χώρων που αντιστοιχούν στο 2,5% του κύκλου εργασιών.

 

Αναφορικά με την κερδοφορία, σημειώθηκε αύξηση σε όλα τα μεγέθη.

 

Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA (Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), διαμορφώθηκαν στα € 27,6 εκατ. το 2018, έναντι € 18,85 εκατ. του 2017, σημειώνοντας αύξηση 46,4%, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 47,2%, επί του κύκλου εργασιών.

 

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 24,7 εκατ. το 2018, έναντι € 12,5 εκατ. του 2017, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 98,2%, με το σχετικό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται στο 42%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα € 17,15 εκατ. το 2018, έναντι € 7,2 εκατ. του 2017, σημειώνοντας υπερδιπλασιασμό και αύξηση κατά 136,8%, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 29,3%, επί του κύκλου εργασιών.

 

Η σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία οφείλεται σε σειρά παραμέτρων. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εταιρείας, σε συνδυασμό με αυξημένη κίνηση, τόσο στον Σ.ΕΜΠΟ, όσο και στο Συμβατικό Λιμάνι. Ακολούθως, απαιτήθηκαν σημαντικά χαμηλότερες απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις, δεδομένης της συντηρητικής πολιτικής το προηγούμενο Οικονομικό Έτος.

 

Η ΟΛΘ εξακολουθεί και παρουσιάζει μηδενικό δανεισμό, υποστηριζόμενη σε ιδιαίτερα ισχυρή ταμειακή βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31.12.2018 να ξεπερνούν τα € 91 εκατ.

 

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας στοχεύει πρωτίστως στην ικανοποίηση των μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και την δημιουργία αποθεματικών ικανών για χρηματοδότηση των πολύ σοβαρών, τρεχουσών και μελλοντικών της επενδύσεων. Το προτεινόμενο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης του 2018 είναι €0,57 ανά μετοχή, προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Από τα προσωρινά στοιχεία διακίνησης του πρώτου τριμήνου του 2019, παρατηρείται πως η αύξηση στους όγκους διακίνησης, ακολουθεί την θετική τάση του 2018.

 

Προτεραιότητες της νέας Διοικητικής Ομάδας αποτελούν η υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους €180 εκατ., η περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας και η ευθυγράμμιση της πολιτικής τιμολόγησης στα επίπεδα των συνθηκών της αγοράς. Εκτιμώντας τα ανωτέρω, αποτελεί βασικό και σταθερό στόχο η περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συνακόλουθα, η διαρκής αύξηση της αξίας της Εταιρείας.


protoselida

World Business

Tesla: Δικαστικό στοπ στο νέο εργοστάσιο στη Γερμανία

Tesla: Δικαστικό στοπ στο νέο εργοστάσιο στη Γερμανία

Γερμανικό δικαστήριο διέταξε την Tesla να διακόψει προσωρινά τις εργασίες για την κατασκευή του νέου...

Media

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ταξιδιωτικές υπηρεσίες

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ταξιδιωτικές υπηρεσίες

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΠΕ-ΜΠΕ προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή γραπτών προσφορών με...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.