Ιντεάλ: Από 30/12 διαπραγματεύσιμες οι μετοχές

Από τις 30/12/2010 οι μετοχές του Ομίλου Ideal θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,40 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ.26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ όπως ισχύει.

 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της 03/01/2011. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 10/01/2011.

 

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 18ης Νοεμβρίου 2010 του Ομίλου Ideal αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 4.979.080,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 4.979.080,20 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε 1,00 ευρώ, και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 4.979.080,20 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 ευρώ σε 0,40 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

 

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.319.386,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.298.467 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ.

 

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ στη συνεδρίασή του της 23/12/2010 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,60 ανά μετοχή.


protoselida

World Business

Tesla: 10.000 νέες θέσεις εργασίας με το νέο εργοστάσιό της στην Γερμανία

Tesla: 10.000 νέες θέσεις εργασίας με το νέο…

Έως και 10.000 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στην περιοχή του Βερολίνου με την λειτουργία,...

Secret Money

 Eμπλοκή με  τον... Hρακλή

Eμπλοκή με τον... Hρακλή

Mε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις προσήλθαν στις συναντήσεις της Tετάρτης, μεταξύ τραπεζιτών και υφ. Oικονομίας...

Περιβάλλον

Εύοσμος: Ανακύκλωση 1.200 λίτρων τηγανέλαιων από μαθητές

Εύοσμος: Ανακύκλωση 1.200 λίτρων τηγανέλαιων από μαθητές

Πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι μαθητές του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη στην ανακύκλωση τηγανέλαιου,...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.