Μυτιληναίος: Διανέμει μέρισμα 0,36 ευρώ/μετοχή

Τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο στο ποσό των 0,36 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, σύμφωνα με το άρθρο 65 ν. 4603/2019, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέρχεται τελικά σε 0,324 ευρώ, ανακοίνωσε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Στην Ετήσια Τακτική Γνική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2019. 

 

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουνίου 2019 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 2α Ιουλίου 2019. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 27η Ιουνίου 2019 (record date).

 

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., και συγκεκριμένα ως εξής:

 

α) Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες) που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος. Η Εταιρεία θα πιστώσει την 2α Ιουλίου 2019 τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στο χειριστή με σχετική αίτησή του στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.

 

β) Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπΆ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

γ) Από 2 Ιουλίου 2019 μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για τους υπόλοιπους επενδυτές. Για την πληρωμή από το δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή) στο Σ.Α.Τ.. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από αστυνομική ή άλλη αρχή.

 

Η είσπραξη του μερίσματος στην ως άνω περίπτωση (γ) είναι δυνατή μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέχρι την 31.12.2024 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και με την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Διευκρινίζεται, ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους που γεννήθηκε η απαίτηση. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει ίδιες μετοχές.


protoselida

World Business

Παίρνει τα πάνω του το Netflix

Παίρνει τα πάνω του το Netflix

Πάνω από 10% ενισχύθηκε η μετοχή της Netflix μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' τριμήνου...

Secret Money

H MLS και τα «μυστήρια» με τη μετοχή

H MLS και τα «μυστήρια» με τη μετοχή…

Tι συμβαίνει με τη μετοχή της MLS Πληροφορικής η οποία έχει υποχωρήσει κατά 36% στο...

Αυτοκίνητο

Αγώνας Drift μέσα στην πόλη της Ρόδου

Αγώνας Drift μέσα στην πόλη της Ρόδου

Στο “νησί των ιπποτών”, ανάμεσα στα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια της πόλης της Ρόδου, θα διεξαχθεί...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.