Ναυτιλία

Νέος κανονισμός για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες

Σημαντικές καλύψεις στους επιβάτες των θαλάσσιων συγκοινωνιών, ιδιαίτερα για την Ελλάδα όπου οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισμού, αναμένεται να παράσχει ο Νέος Κανονισμός που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και θα ισχύσει από τις 18 Δεκεμβρίου 2012.

 

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση του ο Hatta (τουριστικοί πράκτορες στην Ελλάδα), τα σημαντικότερα σημεία που ρυθμίζονται μέσω αυτού του Κανονισμού αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης δρομολογίων και στην υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας με τους λοιπούς πολίτες.

 

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης δρομολογίου θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και να περιορίζεται η ταλαιπωρία τους με την παροχή κατάλληλης φροντίδας (π.χ. κατάλυμα) και με την παροχή της δυνατότητας ακύρωσης του ταξιδιού τους, επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου ή μεταφοράς τους με άλλο δρομολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή