Επιχειρήσεις

Πετρόπουλος: Αύξηση στις πωλήσεις εξαμήνου

Αύξηση 27,8% παρουσίασαν οι πωλήσει του Ομίλου της Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου και ανήλθαν σε 57,27 εκ. ευρώ από €44,80εκ στις 30.6.2108, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Παράλληλα, το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1% και ανήλθε σε 2,85 εκ. ευρώ από € 2,83εκ στις 30.6.2018.

 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,99εκ σημειώνοντας αύξηση 11%, έναντι €1,80εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 27,5% και ανήλθαν σε €0,87εκ έναντι €1,2εκ στις 30.6.2018. Η μείωση οφείλεται σε φόρο €561.256 ως αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.

 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 5% στα €17,40εκ από €16,57εκ στις 31.12.2018 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 47,72% και ανήλθε σε €13εκ, από €8,8εκ στις 31.12.2018. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν κατά 43,35% στα €4,39εκ στις 30.6.2019 από €7,75εκ στις 31.12.2018.

 

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.6.2019 ήταν 53,25%.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή