«Πράσινο» στη σύμβαση διάσπασης της Inform Λύκος ΑΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιnform Λύκος ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση κλάδου και ταυτόχρονη σύσταση νέας εταιρείας («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και των διατάξεων των Ν. 4601/2019 και Ν. 4548/2018.

 

Η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής της IΝFORM στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2019.

 

Από την 01.07.2019 μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης, όλες οι πράξεις που διενεργούνται και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

 

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) ιδρύεται η Επωφελούμενη και η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος αυτής λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών έκδοσης της Επωφελούμενης και ειδικότερα 4.313.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη και β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

 

Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά Νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της INFORM καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.


protoselida

Secret Money

TA «AYTOMATA KAΠEΛA»

TA «AYTOMATA KAΠEΛA»

Δεν πρόλαβε να εξοντώσει η ρουκέτα του αμερικανικού drone τον Iρανό στρατηγό Σουλεϊμανί και σε...

Υγεία & Διατροφή

Καινοτόμος θεραπεία των όγκων του ΚΝΣ

Καινοτόμος θεραπεία των όγκων του ΚΝΣ

Οι νέες εξειδικευμένες θεραπείες στην αντιμετώπιση του καρκίνου και όχι μόνο, προσφέρουν ελπίδα σε χιλιάδες...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.