Οικονομία

Τα μυστικά των 120 δόσεων, ποιοι είναι οι κερδισμένοι Προτεινόμενο

Εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο σε πολλές και μικρού ύψους μηνιαίες δόσεις, καθώς από την Πέμπτη τέθηκε σε λειτουργία, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στη διεύθυνση www.aade.gr) η «πλατφόρμα» για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία θεσπίστηκε με το ν. 4621/2019.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, για όσους οφειλέτες έχουν ενταχθεί στην αρχικά νομοθετηθείσα ρύθμιση των 120 δόσεων, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επανακαθορισμού του ύψους και του αριθμού των δόσεων με βάση τη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στα νέα οφέλη της ρύθμισης περιλαμβάνεται η πρόβλεψη αυτόματης αναστολής των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών, των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων για περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια οφειλέτες της Φορολογικής Διοίκησης, εναντίον των οποίων έχουν ήδη επιβληθεί τα συγκεκριμένα μέτρα. εφόσον υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση και οι αιτήσεις γίνουν αποδεκτές.

Επίσης, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η-1-2019 έως την 30ή-9-2019, αλλά αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων για τις οποίες οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις έπρεπε να έχουν υποβληθεί μέχρι και 31-12-2018.

Η ελάχιστη καταβλητέα μηνιαία δόση μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, το ετήσιο επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι ρυθμιζόμενες οφειλές μειώνεται από το 5% στο 3% ενώ στη ρύθμιση μπορούν πλέον να ενταχθούν χιλιάδες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων, εφόσον η βασική οφειλή φθάνει μέχρι 1 εκατ. ευρώ.

 


επιστροφή στην αρχή