Οικονομία

Δάνεια: Ποιοι «κακοπληρωτές» μπαίνουν στο στόχαστρο Προτεινόμενο

Στενεύουν τα όρια

 

Αρχισε το μεγάλο ξεσκαρτάρισμα των αιτήσεων δανειοληπτών που εκκρεμούν για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη. Από την Παρασκευή λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πιστωτές μπορούν να λαμβάνουν τα φορολογικά στοιχεία εισοδήματος και περιουσίας των οφειλετών τους και έτσι να διαπιστώνουν αν πληρούν τα κριτήρια για να υπαχθούν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία της περιουσίας τους.

 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης αποτελεί στρατηγικό κακοπληρωτή, δηλαδή ότι διαθέτει επαρκή εισοδήματα και περιουσία αλλά δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, τότε η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε νομικές ενέργειες για τη διακοπή της προστασίας. Με τον τρόπο αυτό οι οφειλέτες με υψηλή ικανότητα αποπληρωμής θα κληθούν να πληρώσουν.

 

Η ανάπτυξη και λειτουργία της πλατφόρμας κρίθηκε αναγκαία, καθώς διαπιστώθηκε ότι πολλοί δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο, αν και γνωρίζουν πως δεν πληρούν τα κριτήρια. Ωστόσο, με αυτό τον τρόπο «αγοράζουν» χρόνο, καθώς οι τράπεζες δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα (πλειστηριασμό κ.λπ.) μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

 

Δεδομένου ότι για να εκδικαστεί μια υπόθεση περνούν έως και 5 έτη, ο χρόνος που αγοράζουν οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες είναι μεγάλος. Λίγο πριν φτάσει η ημερομηνία εκδίκασης, κάποιοι αποσύρουν την αίτηση και κάποιοι άλλοι εξαντλούν τα περιθώρια, αφήνοντας το δικαστήριο να την απορρίψει. Σύμφωνα με στοιχεία της «Κ» μέχρι σήμερα:

 

• Εχουν εκδοθεί 126.000 οριστικές αποφάσεις εκ των οποίων 55.000 αρνητικές για τους οφειλέτες και 71.000 υπέρ τους.

 

• Εκκρεμούν προς εκδίκαση 65.000-70.000 υποθέσεις.

 

• Εχουν προσφύγει προς ρύθμιση 200.000 οφειλέτες με δάνεια αξίας 17 δισ. ευρώ.

 

• Εχουν ρυθμιστεί υπέρ του δανειολήπτη οφειλές αξίας 5 δισ. ευρώ.

 

• Εχει απορριφθεί η ρύθμιση οφειλών ύψους 5 δισ. ευρώ.

 

• Το 60% των αποφάσεων που εκδίδονται σήμερα είναι απορριπτικές, ποσοστό που αυξάνεται πάνω από το 70% όταν πρόκειται για οφειλέτες με εμπορική ιδιότητα.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή