Επιχειρήσεις

Folli-Follie: Τι ορίζει η προσωρινή διαταγή

Για την έκδοση προσωρινής διαταγής, βάσει της οποίας τυχόν διάθεση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Folli-Follie θα πρέπει να διασφαλίζει ελάχιστη εναπομείνασα αξία ενσώματων παγίων ποσού 4.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων, που είχε υποβληθεί από δύο ομολογιούχους πιστωτές της εταιρείας συναφώς με την κατατεθείσα αίτηση πτώχευσης, ενημερώνει η εταιρεία, μέσω ανακοίνωσής της.

 

Η εν λόγω προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι την συζήτηση της κυρίως αίτησης προληπτικών μέτρων στις 10 Ιανουαρίου 2020.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Folli-Follie ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια ευρώ περίπου (και σε 135 εκατομμύρια ευρώ περίπου σε επίπεδο ενοποίησης), η εν λόγω προσωρινή διαταγή δεν ασκεί επιρροή στην δραστηριότητα της εταιρείας, σύμφωνα με την ίδια.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή