Τράπεζες

ΕΤΕ: Πούλησε «κόκκινα» δάνεια 900€ εκατ. στη Symbol Προτεινόμενο

Στο 28% της αρχικής τους αξίας πουλήθηκαν τα κόκκινα δάνεια

 

Θετικό αντίκτυπο στην κεφαλαιακή της βάση έχει, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, η ολοκλήρωση της πώλησης κόκκινων δανείων ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ στην Symbol.

 

Με ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη διάθεση του πρώτου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις και με την ονομασία Project Symbol.

 

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου.

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

 

«H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 29ης Ιουλίου 2019, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 0,9 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο προς την Symbol Investment NPLCO DAC (εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια διαχειριστής των οποίων είναι η κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP and Elliott Advisors (UK) Limited).

 

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το 3ο τρίμηνο του 2019).

 

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ».


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή