Οικονομία

Κοινωνικό μέρισμα: Τι μέλλει γενέσθαι με τις ενστάσεις

Στις 15 Ιανουαρίου κλείνει η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για το κοινωνικό μέρισμα του 2019.

 

Η εξέταση τους αναμένεται να γίνει έως το τέλος του μήνα ώστε στη συνέχεια να πληρωθεί η δεύτερη δόση του μερίσματος, δηλαδή τα 700 ευρώ σε όσους λόγω λάθος δεν τα έλαβαν.

 

Της διαδικασίας αυτής εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν εγκρίθηκαν λόγω ΙΒΑΝ και έχουν ενημερωθεί σχετικά κατά την υποβολή της αίτησης.

 

Ποιες ομάδες αφορά

 

-Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ.

 

-Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

 

- Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και σ’ αυτήν την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

 

-Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ).


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή