Τράπεζες

Eurobank: Έκτακτη ΓΣ για απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας

Την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας Eurobank Ergasias που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου.

 

Στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθεί:

 

1. Απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της "Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία" (η "Τράπεζα") με σύσταση νέας εταιρείας (η "Επωφελούμενη") και έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης. Έγκριση καταστατικού Επωφελούμενης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

 

2. Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

 

3. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή