Οικονομία

Αυξημένος ο κύκλος εργασιών στη Βιομηχανία

Μικρή βελτίωση παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών στη Βιομηχανία τον Ιούνιο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2011 παρουσιάζει αύξηση κατά 0,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2010.

 

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 4,7%.

 

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 7,1%, έναντι μείωσης 8,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,5% το μήνα Ιούνιο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2010, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

 

α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 15,6%.

 

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

 

β. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,8%.

 

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και βασικών μετάλλων.

 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,5% το μήνα Ιούνιο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2010, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

 

- Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 6,5%.

 

- Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 13,9%.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή