Επιχειρήσεις

Ικτίνος Ελλάς: Ενδεχόμενη διακοπή εργασιών της Ικτίνος Μάρμαρον

Θα συζητηθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου

 

Στις 27 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Ικτίνος Ελλάς στην οποία θα συζητηθεί η διακοπή εργασιών της θυγατρικής Ικτίνος Μάρμαρον ΑΕ και η θέση αυτής σε εκκαθάριση.

 

Η έκτακτη γενική συνέλευση θα γίνει ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

 

Αναλυτικά, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

1. Διακοπή εργασιών της θυγατρικής εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ  ΑΕ και θέση αυτής σε εκκαθάριση.

 

2. Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

3.Αντικατάσταση μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή