Επιχειρήσεις

Trastor: Στα 200,7 εκατ. η αξία των ακινήτων της

Στην κατοχή της 58 επενδυτικά ακίνητα

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 η συνολική αξία αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων της Trastor ανερχόταν σε 200,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

 

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, «η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. σύμφωνα με την απόφαση 8/259/19-12-2002 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2019.

 

13 νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα στο 2019

 

Η Εταιρεία μέσα στο 2019 υλοποίησε 13 νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα.

 

Έτσι, την 31.12.2019, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας περιελάμβανε 54 ακίνητα με αξία αποτίμησης 168,1 εκ. ευρώ.

 

Επιπλέον, η Εταιρεία επένδυσε σε μετοχές τεσσάρων ανωνύμων εταιρειών με ισάριθμα ιδιόκτητα κτίρια γραφείων που ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019, αποτιμήθηκε σε κόστος κτήσης το οποίο ανερχόταν σε 16,3 εκ. ευρώ, ενώ η αξία αποτίμησης των τεσσάρων εμπορικών ακινήτων την 31.12.2019 ανερχόταν σε 32,6 εκ. ευρώ.

 

Ως εκ τούτου η συνολική αξία αποτίμησης των 58 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (Εταιρείας και θυγατρικών της), ανερχόταν στα 200,7 εκ. ευρώ".


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή