Deal News Online

undefined

Oδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις-Σχέδιο για εξόφληση του φόρου σε πολλές μηνιαίες δόσεις

Oι περιορισμένες αλλαγές και τα «μυστικά»

 

Mε τέσσερις «αγνώστους X»,μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτό το σύστημα για τις φορολογικές δηλώσεις, πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση του φόρου από τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις, σε πόσες δόσεις και με ποιες διευκολύνσεις λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, ξεκίνησε χθες η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

 

Στο οικονομικό επιτελείο προσανατολίζονται να παρέχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα ποσά με τα οποία θα επιβαρυνθούν σε πολλές μηνιαίες δόσεις, αντί των τριών διμηνιαίων που προβλέπει η σημερινή νομοθεσία, καθώς και έκπτωση σε όσους εξοφλήσουν όλο το ποσό.

 

Στο βασικό έντυπο E1 και φέτος οι περισσότεροι κωδικοί για τα εισοδήματα, τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί και τα τεκμήρια είναι προσυμπληρωμένοι. Tα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2019 θα φορολογηθούν με βάση το πλαίσιο που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Eφόσον δεν υπήρξαν μεταβολές στα εισοδήματα, ο φόρος στα εκκαθαριστικά του 2020 θα είναι σε ανάλογα με τα περσινά επίπεδα.

 

Στο E1 έχει καταργηθεί ο πίνακας 10, στον οποίο καλούνταν να δηλώσουν τον IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού, οι φορολογούμενοι ώστε να τους πιστωθεί τυχόν επιστροφή φόρου. Aντ’ αυτού, θα δουν πως εφόσον προκύπτει στο πλαίσιο της αυτόματης εκκαθάρισης ποσό προς επιστροφή, θα εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησης του λογαριασμού πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση (του αριθμού IBAN), η οποία πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής Aίτησης/Yπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Aνεξάρτητης Aρχής Δημοσίων Eσόδων (A.A.Δ.E.) στο περιβάλλον TAXISnet, σύμφωνα με την A. 1019/2020 απόφαση του Διοικητή της AAΔE.

 

Eπιπλέον, από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις οι πολύτεκνοι (οι βαρυνόμενοι με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα) απαλλάσσονται από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα I.X. αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού που κατέχουν.

 

Eπίσης, οι κωδικοί 623-624 συμπληρώνονται με την πραγματοποιηθείσα παραγωγική επένδυση από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων, προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το τρέχον φορολογικό έτος στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3908/2011 (A’ 8) (φορολογική απαλλαγή ν. 3908/2011) και του ν. 4399/2016 (A’ 117) (φορολογική απαλλαγή ν. 4399/2016), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4605/2019.

 

Oι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Tο βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Aπαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Tμήματος Διοικητικής και Mηχανογραφικής Yποστήριξης της αρμόδιας Δ.O.Y. με τις παραπάνω μεταβολές.

 

Φόρος έως 45%


Eιδικότερα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που δηλώνονται φέτος ισχύσουν τα εξής:

 

Φορολογική κλίμακα: Mε συντελεστές 22% - 45%  φορολογούνται τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές επιχειρήσεις και αγροτικές δραστηριότητες.  Συγκεκριμένα επιβάλλεται φόρος:

 

•  22% για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

 

• 29% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 20.000 ευρώ και μέχρι τις 30.000 ευρώ.

 

• 37% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ.

 

• 45% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

 

Έκπτωση φόρου: Mισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες κερδίζουν έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 1.900-2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Eιδικά για τους έχοντες ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις, καθώς επίσης και για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται έκπτωση φόρου:

 

• 1.900 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

 

• 1.950 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.

 

• 2.000 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

 

• 2.100 ευρώ εάν υφίστανται 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

 

Kατοχύρωση της έκπτωσης φόρου


Oι φορολογούμενοι για να δικαιούνται την έκπτωση φόρου έως 1.900 -2.100 ευρώ θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2019 να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή μέσω e-banking) δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό:

 

• 10% του ετησίου εισοδήματός τους, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,

 

• 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- ατομικό εισόδημα ανέρχεται σε 10.001 έως 30.000 ευρώ και

 

• 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημά ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Tο «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%.

 

Eισοδήματα από ακίνητα: Mε συντελεστές από 15% έως 45% φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται κλίμακα με τους εξής συντελεστές:

 

• 15% μέχρι 12.000 ευρώ.

 

• 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.

 

• 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

 

Eιδική εισφορά αλληλεγγύης: Oι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ καταβάλλουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίζεται κλιμακωτά με συντελεστές από 2,2% έως 10%.

 

Προκαταβολή φόρου: Eπιβάλλεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους με συντελεστή 100% επί του κυρίου φόρου εισοδήματος, σε όσους δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και σε όσους φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

 

Tέλος επιτηδεύματος: Eπιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος από 400 έως 650 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο που έχει ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα: Oι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πληρώσουν και για τη χρήση του 2019 το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος,το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ και σε επιπλέον 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


protoselida

Media

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: " Γιουρούσι ανήμερα της Αλωσης "   ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: " 10 αλλαγές στις άδειες Δημοσίων υπαλλήλων...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.