Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Ναι» στην απόκτηση της Άλφα Γεωργικά Εφόδια από Adama

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο φως» στην «Adama Agriculture B.V.» για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ελληνικής εταιρείας «Άλφα Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ».

 

Με την υπ' αριθ. 712/2020 απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ομόφωνα ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά σε επιμέρους υπο-αγορές αγροχημικών προϊόντων, σπόρων και λιπασμάτων (τόσο σε επίπεδο προμήθειας όσο και επίπεδο εμπορίας/ διανομής), παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και σε συνέχεια πλήρους διερεύνησής της κατ' άρθρο 8 παρ. 4 του ως άνω νόμου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις ως άνω σχετικές υπο-αγορές.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή