Deal News Online

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκδοση ομολογιακών δανείων έως 150 εκατ. ευρώ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ενέκρινε την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως και 150 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

 

Επίσης αποφάσισε ότι το μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε €0,03 ανά μετοχή.

 

Από 5 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

 

Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (ένα εκατοστό και πέντε χιλιοστά του λεπτού του ευρώ [€0,0015] ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,0285 ανά μετοχή.

 

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020.

 

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, και η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Εθνική Τράπεζα.

 

Στην Αθήνα στις 25 Μαΐου 2020 συνήλθαν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι, κάτοχοι 343.540.434 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών, ήτοι 91,55% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

 

1) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Eλεγκτών-Λογιστών.

 

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

2) Ενέκριναν, με 343.525.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,996% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019, τη διάθεση, εκ των καθαρών κερδών, ποσού 900.000,00€ προς καταβολή σε εξήντα (60) στελέχη-μισθωτούς της Εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά τη εταιρική χρήση 2019, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και έξι (6) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τη διανομή μερίσματος ως ακολούθως:

 

Διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού τριών λεπτών του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε δύο λεπτά του ευρώ και οκτώ εκατοστών του λεπτού του ευρώ και πέντε χιλιοστών του λεπτού του ευρώ (€0,0285) ανά μετοχή. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 2α Ιουνίου 2020, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 5η Ιουνίου 2020. Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

 

Κατά: 15.000 ψήφοι, ήτοι 0,004% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποχή:0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

3) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2019.

 

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

4) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 και προέγκριναν την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

 

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

5) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2019 (άρθρα 112 και 117 παρ. 1 περ. ζ) του ν. 4548/2018, όπως ισχύει).

 

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

6) Ενέκριναν, με 343.530.234 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,997% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» προκειμένου να ασκήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2020, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

 

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποχή: 10.200 ψήφοι, ήτοι 0,003% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Το νέο ΔΣ της εταιρείας

 

7) Εξέλεξαν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), ως μέλη του νέου δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

 

1. Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο του Παναγιώτη

2. Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου

3. Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου

4. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη

5. Γεώργιο Κατσάμπα του Αριστείδη

6. Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου

7. Σπυρίδωνα Κοκκόλη του Βασιλείου

8. Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη του Γεωργίου

9. Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου

10. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ

11. Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου

12. Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου

13. Σταύρο Βολουδάκη του Ευαγγέλου

14. Thomas George Sofis του George

15. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου

 

Επίσης, όρισαν, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους εξής:

 

1. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη

2. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ

3. Thomas George Sofis του George

4. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι ετήσια, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

8) Εξέλεξαν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι) νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία: (α) θα είναι επιτροπή του Δ. Σ. της Εταιρείας και θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μή Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., δηλαδή τους κ.κ. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη και Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως διακριβώθηκε από τη Γενική Συνέλευση, και από ένα (1) μέλος του Δ. Σ. της Εταιρείας, το οποίο θα οριστεί, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, από το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του για τη συγκρότησή του σε σώμα, εκ των μελών με την ιδιότητα του Μή Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, (β) θα έχει θητεία, η οποία θα συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή θα έχει θητεία ενός (1) έτους, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και (γ) θα έχει ως Πρόεδρο, εκείνον που θα οριστεί από τα μέλη της.

 

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

9) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επένδυσης υπαχθείσας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, ενισχυόμενου κόστους 60.345.800,00 ευρώ.

 

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

10) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι ποσού 150.000.000,00 ευρώ.

 

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

11) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

12) Τέλος έγιναν οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

 

α) Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη Σύσταση (:αριθμ.πρωτοκόλλου:1302/28-4-2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

β) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώθηκε ότι, λόγω παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Patrick Kron, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στη συνεδρίασή του της 12.11.2019, στη θέση του παραιτηθέντος, του κ. Σπυρίδωνα Κοκκόλη, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.


World Business

McDonalds: Υψηλότερα των εκτιμήσεων κέρδη και έσοδα τριμήνου

McDonalds: Υψηλότερα των εκτιμήσεων κέρδη και έσοδα τριμήνου

Υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκαν πωλήσεις και κέρδη της McDonalds καθώς τα εστιατόρια ξεκίνησαν...

Media

Τεχνόπολη: Φωτογραφικό ντοκιμαντέρ για Έλληνες Ολυμπιακούς αθλητές

Τεχνόπολη: Φωτογραφικό ντοκιμαντέρ για Έλληνες Ολυμπιακούς αθλητές

Ο πόνος, η προσπάθεια, οι δυσκολίες και τα συναισθήματα που συνοδεύουν την πρόκριση στους Ολυμπιακούς...

Secret Money

INTRAKAT: Tι θα «ψάξει» στην πίτα των43,4 δισ. projects

INTRAKAT: Tι θα «ψάξει» στην πίτα των43,4 δισ.…

Tον νέο ισχυρό πυλώνα στην κατασκευαστική αγορά φιλοδοξεί να αποτελέσει η Intrakat, διεκδικώντας ό,τι project...

Αυτοκίνητο

O ΗΡΩΝ και η Volvo Car Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Ηλεκτροκίνηση

O ΗΡΩΝ και η Volvo Car Hellas ενώνουν…

Τη συνεργασία τους στον τομέα της ηλεκτροκίνησης ανακοινώνουν η εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ενέργειας ΗΡΩΝ...

Τουρισμός

ΕΟΤ: Press trip προβολής Χίου στο Ισραήλ

ΕΟΤ: Press trip προβολής Χίου στο Ισραήλ

Η Υπηρεσία ΕΟΤ Ισραήλ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οργάνωσε την προηγούμενη εβδομάδα...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.