Deal News Online

LIFE GAIA Sense: Η ευφυής γεωργία στο προσκήνιο

Διανύοντας το 2ο χρόνο εκ της τετραετούς εφαρμογής του, το έργο LIFE GAIA Sense φέρνει στο προσκήνιο της ελληνικής αγροτικής παραγωγής το ζήτημα της επίδειξης και διάδοσης του gaiasense, μιας καινοτόμου λύσης Ευφυούς Γεωργίας που στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων που δαπανώνται κατά την αγροτική παραγωγή και ως τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τα Μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας.

 

Τα ερωτήματα που στοχεύει να απαντήσει και να επιλύσει το εν λόγω έργο είναι πώς μπορεί η ευφυής γεωργία να συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και των εισροών στη γεωργία; Είναι η ευφυής γεωργία μια προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη γεωργία; Μπορούν τα μοντέλα της κυκλικής οικονομίας να υποστηρίζονται από μια έξυπνη προσέγγιση διαχείρισης παραγωγής με βάση τη γεωργία;

 

Το έργο συντονίζει η εταιρεία πληροφορικής και επικοινωνιών NEUROPUBLIC A.E. σε συνεργασία με τη GAIAEΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεραμβέλου, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, και δυο αγροτικούς συνεταιρισμούς από την Ισπανία και την Πορτογαλία VinaCosteira και CONFAGRI αντίστοιχα.

 

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί μια μεγάλης κλίμακας υποδομή ευφυούς γεωργίας για συλλογή και ανάλυση δεδομένων στις 18 περιοχές επίδειξής του, ενώ θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο επιστημόνων και επαγγελματιών που θα ξεκινήσουν την προσαρμογή των μοντέλων ευφυούς γεωργίας στις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε περιοχής και κάθε καλλιέργειας. Οι 18 αυτές περιοχές επίδειξης εκτείνονται σε περιοχές της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας σε ποικίλες εδαφικές και μικροκλιματικές συνθήκες καλύπτοντας τα ακόλουθα είδη καλλιεργειών: ελιά, ροδάκινο, βαμβάκι, φιστίκι, πατάτα, βιομηχανική τομάτα, καρύδι, ακτινίδιο και σταφύλι, επιδεικνύοντας μεθόδους παραγωγής βασισμένες σε υψηλές τεχνολογίες προσιτές για τους αγρότες και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

 

Τα αποτελέσματα του έργου θα εφαρμοστούν στο χωράφι με στόχο τη μείωση των εισροών στις επιλεγμένες καλλιέργειες αλλά και προκειμένου να μετρηθεί η μείωση αυτή και να υπολογιστεί ο θετικός της αντίκτυπος στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την κοινωνία και την οικονομία. Θα πραγματοποιηθεί επίσης, συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων του gaiasense και των στόχων που έχουν τεθεί ως πολιτική από την Ε.Ε. για την Κυκλική Οικονομία, προκειμένου να επισημανθεί η συμβολή της ευφυούς γεωργίας στη συμμόρφωση με αυτές τις πολιτικές.

 

Τα βασικότερα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα ακόλουθα:

 

1. Μια προσεκτικά δοκιμασμένη λύση ευφυούς γεωργίας, για την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων στον γεωργικό τομέα. Επιδιώκεται μειωμένη χρήση αζώτου (έως 30%), μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων (11-25%) και κατανάλωση νερού (25%), ανάλογα με την καλλιέργεια.

 

2. Επίτευξη, αν όχι ενισχυμένης, τουλάχιστον της ίδιας παραγωγικότητας στην εκμετάλλευση παρά τη διαφοροποίηση της μεθόδου καλλιέργειας και την ελαχιστοποίηση της χρήσης των πόρων.

 

3. Δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευμένων αγροτών, συνεταιριστών, επαγγελματιών και ειδικών που θα επωφεληθούν από το μοντέλο ευφυούς γεωργίας gaiasense, σε ολόκληρη την ΕΕ.

 

4. Βελτίωση της ποιότητας του αέρα λόγω της αποδοτικότερης χρήσης αζώτου, κατά 30%.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου έχουν πραγματοποιηθεί ποικίλες δράσεις με βασικό σκοπό να ενημερωθούν τόσο όσοι ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή όσο και το ευρύ κοινό για τα οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον από την εφαρμογή μεθόδων ευφυούς γεωργίας. Πιο συγκεκριμένα έχουν διοργανωθεί 12 ενημερωτικές εκδηλώσεις (Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Βελβεντό, Λαμία, Αθήνα, Κιάτο, Ηράκλειο, Λάρισα, Ελασσόνα, Ourense- Ισπανίας, Λισαβόνα) με συμμετέχοντες από τον τομέα της αγροδιατροφής και το γενικότερο ευρύ κοινό. Επίσης, έχει παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των εκθέσεων Zootechnia 2019 και Agrotica 2020.

 

Αξιολογείται, τέλος, ως πολύ σημαντική η παρουσίαση του έργου σε επιστημονικά συνέδρια όπως: 9th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purpose, 37th International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application in Hamburg.


Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.