Επιχειρήσεις

Μυτιληναίος: Διανομή μερίσματος 0,3436 ευρώ ανά μετοχή

Από 1η Ιουλίου η πληρωμή

 

Τη διανομή μερίσματος 0,36 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μυτιληναίος Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2020.

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,361734 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 685.029 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 24 Ιουνίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

 

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,343647 ευρώ ανά μετοχή.

 

Την 24η Ιουνίου 2020 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 25 η Ιουνίου 2020 (record date).

 

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 1η Ιουλίου 2020.

 

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική από 04.06.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή