Τράπεζες

Παγκρήτια Τράπεζα: Διέθεσε σε 10 μέρες όλα τα δάνεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Το ποσό που της αντιστοιχούσε, από τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που της είχε εγκριθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το οποίο ανήλθε σε 29.530.000 ευρώ, εξάντλησε μέσα σε διάστημα 10 ημερών η Παγκρήτια Τράπεζα.

 

Περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις επέλεξαν την Παγκρήτια ως τράπεζα συνεργασίας τους όπως προκύπτει από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ενώ η Τράπεζα επεξεργάστηκε περισσότερες από 300 αιτήσεις.

 

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της τράπεζας επισημαίνει:

 

«Η Παγκρήτια συνεχίζει να χορηγεί ρευστότητα στην αγορά προερχόμενη από τις αυξημένες καταθέσεις, αλλά και από προγράμματα Εθνικών και Ευρωπαϊκών φορέων προκειμένου:

 

• να στηρίξει έμπρακτα και ενεργά την ελληνική οικονομία,

 

• να βοηθήσει την πελατειακή της βάση να ξεπεράσει τα προβλήματα της πανδημίας, σε μια χωροταξική περιοχή άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό,

 

• να υποστηρίξει αναπτυξιακά προγράμματα επιχειρήσεων που, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η διεθνής συγκυρία, πραγματοποιούν σχέδια για την επόμενη μέρα».


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή